Alkomat do firmy. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Alkomaty są na chwilę obecną najlepszymi urządzeniami badającymi trzeźwość, które są tak licznie dostępne do prywatnego użytku. Przy wyborze alkomatu do swojej firmy należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę rodzaj czujnika gazu, którego ma używać urządzenie. Dwa najpopularniejsze czujniki to alkohol i ewaporacja (alkohol/CO). Po drugie, granica wykrywalności i zakres, w jakim może mierzyć alkomat. Warto również zastanowić się nad marką i dodatkowymi funkcjami ułatwiającymi użytkowanie.

Czy pracodawca może badać pracowników alkomatem?

Alkomat to rodzaj urządzenia, które wykrywa poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest używany jako test przesiewowy w celu ustalenia, czy jesteś prawnie upośledzony przez alkohol. Nie są tak dokładne jak badania krwi lub moczu, ponieważ zależą od pory dnia i innych czynników, które mogą wpływać na poziom alkoholu.

Pracodawca nie może zmusić pracownika do poddania się badaniu alkomatem, ale istnieją pewne okoliczności, w których pracodawca może tego wymagać od pracowników:

  • jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu podczas pełnienia służby
  • jeśli w miejscu pracy zdarzył się wypadek

Nie ma dziś jasnych regulacji prawnych pozwalających pracodawcy na wyrywki sprawdzać trzeźwość pracowników. Jednak są pewne przesłanki, kiedy pracodawca może wymusić wykonanie testu nawet w obecności policji. Oczywiście część z nich nie stosuje się do tych zasad i przeprowadza badania trzeźwości, co zazwyczaj spotyka się z dezaprobatą pracowników, jednak mało kto odmawia. Brak odmowy to po części fakt, że nie mamy nic na sumieniu, ale też niechęć do wchodzenia z pracodawcą w polemikę o zasadności takiego badania, które jedynie może się spotkać z wezwaniem policji lub oddaleniem pracownika z zakładu pracy, bez możliwości wykorzystania dnia wolnego.

Najlepszy alkomat do firmy

Na rynku dostępne są dwa rodzaje alkomatów – jeden z czujnikiem elektrochemicznym, drugi z urządzeniem półprzewodnikowym. Czujnik elektrochemiczny jest tańszy niż półprzewodnikowy, ale ma większą szansę na odczyt ujemnych poziomów alkoholu. Urządzenie półprzewodnikowe jest droższe, ale jest bardzo dokładne i nie ma problemów z odczytem niższych poziomów alkoholu. Ważne, aby wybrać alkomat dostosowany do ilości testów jakie trzeba będzie wykonywać, czyli ilości pracowników. W małej firmie, gdzie jest kilka osób wystarczy zakupić na neomaniak.pl alkomat osobisty, jednak przy dużych firmach, gdzie jest pracowników więcej niż 30, lepiej zaopatrzyć się w coś profesjonalnego.

Bez względu na to co wybierzemy, musimy pamiętać o odpowiedniej kalibracji przynajmniej raz w roku, i zawsze po wykonaniu określonej ilości testów, która jest określona przez producenta.