Przez dwa dni ponad 600 funkcjonariuszy Policji czuwało nad bezpieczeństwem pieszych. 30 i 31 stycznia mundurowi zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, które są najczęstszym powodem tragicznych zdarzenia na drodze.

 Koniec ferii, pierwsze dni w szkołach oraz pracy po zimowym odpoczynku, spowodowały wzmożony ruch na pomorskich drogach. Zimowe warunki, wcześnie zapadający zmrok oraz niepotrzebny pośpiech, mogą przyczynić się do tragicznych zdarzeń.

Podczas minionych dwóch dni od wczesnych godzin porannych mundurowi zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, które najczęściej skutkują tragicznymi zdarzeniami z udziałem pieszych oraz innych, niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

Podczas dwóch dni działań funkcjonariusze ujawnili 1847 wykroczeń pieszych i wobec pieszych. 637 razy przyczyną interwencji było nieprzestrzeganie przepisów przez pieszych. Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przechodzenie w miejscach zabronionych, korzystanie z urządzeń elektronicznych w sposób ograniczający obserwację otoczenia, niekorzystanie z elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym, to główne grzechy pieszych.

Jakie wykroczenia najczęściej są popełniane przez kierujących pojazdami? Kierowcom zdarza się nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na przejście. Wykroczenie to może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 1500 zł oraz 15 punktami karnymi. Popełnienie tego wykroczenia ponownie skutkuje nałożeniem mandatu w wysokości 3000 zł oraz utratą prawa jazdy. Podobnie jest w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Wykroczeniu temu często towarzyszy przekroczenie prędkości.  Zbyt szybka jazda w rejonie przejścia dla pieszych była powodem 667 interwencji. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które jest często przyczyną tragicznych wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jest omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa.

W przypadku zderzenia pojazdu z niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ten drugi nie ma wielkich szans na wyjście bez szwanku. Właśnie w rejonie przejść najczęściej dochodzi do wypadków. Kierowcy powinni wiedzieć, że w rejonie przejścia należy zachować szczególną ostrożność, zwolnić       i stosować zasadę „ograniczonego zaufania”. Każdy niechroniony uczestnik ruchu musi pamiętać, że niestosowanie się do przepisów naraża go na utratę zdrowia, a nawet życia. Korzystanie z urządzeń elektronicznych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przebieganie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, jest niepotrzebnym ryzykiem, którego skutki mogą być tragiczne.