Wczoraj gdyńscy policjanci prowadzili na ulicach miasta wzmożone działania prewencyjne pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Celem akcji było uświadomienie kierującym, pieszym i rowerzystom o zagrożeniach wynikających z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Wczoraj policjanci garnizonu gdyńskiego prowadzili na ulicach miasta działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Celem akcji było zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz przypomnienie kierującym, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Podczas wczorajszych działań policjanci drogówki przeprowadzili 126 kontroli pojazdów. Wśród 205 odnotowanych wykroczeń, 25 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonach przejść dla pieszych, 12 wykroczeń popełnionych przez kierowców wobec pieszych i 57 wykroczenia popełnione przez pieszych. Wobec sprawców wykroczeń policjanci zastosowali mandaty lub pouczenia. W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali też 13 dowodów rejestracyjnych pojazdów za zły stan techniczny oraz zatrzymali do kontroli kierującego bez uprawnień. Ponadto zatrzymali dwa prawa jazdy, w tym jedno za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, natomiast drugie za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

W trakcie trwania działań policjanci przypominali uczestnikom ruchu o konieczności zachowania ostrożności i rozwagi na drodze. Pamiętajmy aby stosować zasadę ograniczonego zaufania, zwracajmy uwagę na sygnalizację świetlną oraz nośmy elementy odblaskowe.