Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Biznes franczyzowy - to musisz o nim wiedzieć

Franczyza jest bardzo często odbierana jako pewnego rodzaju feudalizm dwudziestego pierwszego wieku. Bardzo wielu użytkowników myli ją z finansowymi drabinkami, a jeszcze większe grono kompletnie nie wie, na czym ona polega. Warto się przekonać czym jest dokładnie franczyza?

Według definicji oficjalnej franczyza jest niczym innym, jak systemem sprzedażowym, który jest oparty na ścisłej oraz ciągłej współpracy pomiędzy dwoma podmiotami odrębnymi finansowo oraz prawnie. Są nimi oczywiście franczyzodawca oraz franczyzobiorca. Mówiąc nieco prościej, franczyza jest sposobem na współpracę oraz wspólne prowadzenie sprzedaży poprzez samodzielnego franczyzobiorcę, który działa pod nadrzędnym szyldem wobec siebie franczyzodawcy.

Bardzo często franczyza bywa odbierana błędnie, jako pewien feudalizm dwudziestego pierwszego wieku. Wielu użytkowników ją myli także z nazwami finansowymi jak MLM. Jednak w rzeczywistości franczyza kompletnie nie ma wiele wspólnego z wyzyskiem feudalnym oraz jatkami korporacyjnymi. Bywa jednak ona naprawdę rozsądnym oraz niebywale korzystnym biznesowym rozwiązaniem. Szczególnie dla tych osób, które zarabiać chce na własną rękę, ale wciąż nie mają zbyt dużego pomysłu na własny biznes. 

Jednak musimy wiedzieć, że działalność na franczyzowej licencji wiąże się nie tylko z profitami oraz korzyściami. Biznes tego typu wyznacza zakres obowiązków, które związane są z prowadzeniem działalności według przyjętych zasad przez podmiot który udziela licencji. Dlatego też współpraca pomiędzy obiema stronami zawiązywana jest na podstawie umowy franczyzy, w której zostają dokładne określone prawa oraz obowiązki stron. Co więcej, franczyzowa umowa zakłada także sam przepływ merytorycznej wiedzy do franczyzobiorcy od franczyzodawcy. Katalog franczyz w Polsce obejmuje listę firm, które oferują uczestnictwo w sieci franczyzowej.

Strony w umowie franczyzowej

Umowa franczyzowa jest zawierana pomiędzy dwiema stronami. Pierwszą stroną jest franczyzodawca. Jest to strona umowy, która udziela praw oraz także nakłada obowiązki, które są typowe dla franczyzy. Z kolei franczyzodawca udziela licencji na prowadzenie biznesu, upoważniając odbiorcę do korzystania z franczyzowego pakietu. Drugą stroną umowy jest franczyzobiorca. To jest strona umowy, która uzyskuje prawa oraz jednocześnie przyjmuje obowiązki franczyzowe. Mowa o takich zobowiązaniach oraz przywilejach, jak na przykład płacenie wydawcy licencji wynagrodzenia, korzystanie z loga franczyzodawcy czy też udostępnianie miejsca prowadzenia działalności do kontroli.

Poza samą umową franczyzową zawieranej przez obie strony trakcji, to wejście we franczyzowy stosunek wiąże się z przekazaniem pakietu poufnego franczyzowego. Tenże dokument przedstawia sam sposób prowadzenia działalności gospodarczej oraz także informuje o samej koncepcji prowadzenia konkretnego biznesu i o poszczególnych zobowiązaniach, prawach czy też obowiązkach. Na początek może się to wydawać nieco skomplikowane, ale z czasem wszystko będzie dla nas w pełni jasne i nie będzie stanowiło kłopotu.