Bezpieczniejsze skrzyżowanie Komandorskiej, Mireckiego i Wąsowicza już w wakacje
W najbliższych tygodniach mieszkańców czekają zmiany na skrzyżowaniu ulic Komandorskiej, Mireckiego i Wąsowicza. Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa, co jest odpowiedzią na liczne apele lokalnej społeczności. W związku z pracami drogowymi, kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu.

Przebudowa skrzyżowania – wyniesienie tarczy i przejść dla pieszych

W lipcu rozpoczną się prace nad przebudową skrzyżowania ulic Komandorskiej, Mireckiego i Wąsowicza. W ramach tych działań, zarówno tarcza skrzyżowania, jak i przejścia dla pieszych zostaną wyniesione. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

– O wyniesienie skrzyżowania i zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu apelowali mieszkańcy. Prace zakładają również wyniesienie przejść dla pieszych w tym rejonie. Zmiany wpłyną bezpośrednio na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w tej części Gdyni – mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni.

Zmiany w organizacji ruchu podczas prac

Rozpoczęcie prac planowane jest na pierwszą połowę lipca. W trakcie realizacji inwestycji, kierowcy muszą liczyć się z tymczasowymi zmianami w organizacji ruchu. Część ulic zostanie zamknięta, a ruch będzie odbywał się wahadłowo przy użyciu tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

– W ramach prac tarcza skrzyżowania łącznie z przejściami dla pieszych w jego rejonie zostanie wyniesiona i wykonana z betonowej kostki brukowej. Założone roboty drogowe chcemy wykonać w okresie wakacyjnym, gdy ruch jest zdecydowanie mniejszy, celem zminimalizowanie utrudnień – podkreśla Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Szczegółowy zakres zmian w ruchu drogowym

W ramach przebudowy zostanie zamknięty wjazd na skrzyżowanie od ul. Montwiłła Mireckiego z kierunku północnego od ul. Morskiej oraz wjazd na skrzyżowanie od ul. Komandorskiej od strony południowo-wschodniej, od ul. Grabowo. Dojazd od ul. Grabowo ulicą Komandorską będzie możliwy tylko do wysokości ul. Komandorskiej 21A.

Zamknięta zostanie część skrzyżowania przyległa do jezdni ul. Komandorskiej w kierunku ul. Kalksztajnów. Ruch dla tego kierunku zostanie poprowadzony na jezdni dla kierunku przeciwnego. Ruch pojazdów od ul. Komandorskiej z kierunku północno-zachodniego będzie możliwy w kierunku ul. Montwiłła Mireckiego oraz ul. Stanisława Wąsowicza.

Zamknięta zostanie część skrzyżowania przyległa do jezdni ul. Stanisława Wąsowicza. Wyjazd z ul. Stanisława Wąsowicza będzie możliwy tylko w kierunku ul. Komandorskiej. Ruch pojazdów od ul. Montwiłła Mireckiego będzie możliwy tylko w kierunku północno-zachodnim ul. Komandorskiej.

W obrębie skrzyżowania zamknięte zostaną dotychczasowe przejścia dla pieszych, w trakcie prac funkcjonować będą tymczasowe przejścia. Miejsca postojowe wzdłuż ul. Komandorskiej w obrębie skrzyżowania na czas przebudowy będą niedostępne.

Etapy prac i dofinansowanie inwestycji

Prace będą prowadzone etapami, a o dokładnej dacie rozpoczęcia oraz kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Koszt całej inwestycji wynosi około 650 tysięcy złotych. Zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni i zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach umowy z Energą Operator, jedno z przejść dla pieszych zostanie również dodatkowo doświetlone, co jeszcze bardziej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.


Na podstawie: Urząd Miasta w Gdyni