Klif w Gdyni nadal groźny dla spacerowiczów – ostrzega Urząd Miasta
Pomimo pięknej pogody i licznych wolnych dni, klif w naszym mieście pozostaje miejscem, które wymaga ostrożności podczas spacerów. Ze względu na naturalne procesy erozyjne, obszar ten jest niebezpieczny i zaleca się przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa.
  • Erozja klifu jest procesem ciągłym, intensyfikowanym przez warunki atmosferyczne i działalność wód morskich.
  • Spacerowicze powinni ograniczać swoje wędrówki wyłącznie do wyznaczonych szlaków i przestrzegać tablic ostrzegawczych.
  • W ostatnim czasie doszło do tragicznego wypadku, w którym turysta stracił życie na skutek upadku z klifu.
  • Obszar klifu objęty jest ochroną rezerwatową, co oznacza, że wszelkie działania mające na celu zmianę jego naturalnego stanu są zabronione.

"Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że erozja klifu orłowskiego, tak samo jak każdego innego aktywnego zbocza klifowego jest procesem ciągłym, nie zaś odbywającym się i powtarzającym incydentalnie," mówi Marcin Skrzypek, główny specjalista ds. ochrony lasów i wydm Urzędu Morskiego w Gdyni. "Fale sztormowe wydatnie przyspieszają proces abrazji brzegu od strony wód morskich, jednakże proces ten, podobnie jak proces erozji wietrznej, czy powodowanej wodami opadowymi trwa nieustannie."

Mimo wyraźnych zakazów, nadal zdarzają się osoby, które ignorują przepisy, narażając swoje życie. "Korona klifu i teren do niej przylegający są rezerwatem, po którym wolno poruszać się tylko i wyłącznie wyznaczonymi ścieżkami, o czym informuje tablica przy wejściu na szlak," przypomina Agata Grzegorczyk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta.

"Klif został objęty ochroną rezerwatową," dodaje Marcin Skrzypek. "Ta forma ochrony przyrody, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu zachowanie przedmiotu ochrony. Inaczej rzecz ujmując, chronione są naturalne procesy zachodzące na terenie rezerwatu w celu zachowania unikalnego charakteru chronionego obszaru."

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i szacunek do przyrody to klucz do bezpiecznego i przyjemnego spędzania czasu na łonie natury. Zachęcamy mieszkańców do odpowiedzialnego korzystania z atrakcji naszego miasta, pamiętając o ochronie własnego zdrowia i życia.
Opierając się na: Urząd Miasta Gdynia