• Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Gdyni – Chwarznie po raz kolejny spotkali się z seniorami, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie. Mundurowi podczas spotkania przypominali o zasadzie ograniczonego zaufania, a także ostrzegali seniorów przed oszustami działającymi między innymi metodą "na wnuczka” i „na policjanta".