Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zachęcają do wstąpienia w ich szeregi. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, która ma zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwu oraz nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Podczas spotkań z młodzieżą policjanci przekazują informacje, jakie są wymogi i kryteria w procesie rekrutacji.

Gdyńscy policjanci regularnie prowadzą zajęcia w klasach policyjnych V liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Okazuje się, że dla wielu z uczniów praca w Policji od zawsze była marzeniem. Dlatego mundurowi przy okazji prowadzonych zajęć opowiadają młodzieży o swoim zawodzie i zachęcają, aby po ukończeniu liceum przystąpili do procesu rekrutacji. Funkcjonariusze w rozmowie z licealistami mówią o tym jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji, jednocześnie zwracając uwagę na zalety tego zawodu.

Niestety nie każdy może ubiegać się o to, aby wstąpić w szeregi Policji. Należy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest obywatelstwo polskie. Taka osoba musi mieć nieposzlakowaną opinię, nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie, oraz korzystać z pełni praw publicznych. Ponadto musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Spełniając powyższe warunki, można złożyć odpowiednie dokumenty, następnie przejść rozmowę wstępną, test z wiedzy ogólnej i test sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest test psychologiczny i ocena stanu zdrowia kandydata. Jeśli taka osoba zostanie zakwalifikowana do służby w Policji, czeka ją ślubowanie i wyjazd do jednej ze szkół policyjnych na kurs podstawowy, podczas którego zdobędzie wiedzę niezbędną do pracy w Policji.

W szeregach Policji z pewnością każdy znajdzie miejsce dla siebie wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Więcej szczegółów na stronie www.pomorska.policja.gov.pl

  • Zdjęcie przedstawiające policjantkę, która promuje w szkołach zawód policjanta
  • Zdjęcie przedstawiające policjantkę, która promuje w szkołach zawód policjanta