PPK - czy fundusze na nich zgromadzone można przeznaczyć na zakup mieszkania?

Zakup mieszkania to ogromna inwestycja. Niestety – często trudno ją sfinansować. Niektóre osoby mają problem nawet z odłożeniem pieniędzy na wkład własny. Co jednak ciekawe, z pomocą mogą przyjść Pracownicze Plany Kapitałowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe: na czym polegają?

Co do zasady środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych mają stanowić dodatkowe zabezpieczenie na czas emerytury. PPK to program dobrowolny, a środki, które do niego trafiają, są wpłacane nie tylko przez samego pracownika, ale także jego pracodawcę i państwo.

Ustawodawca zaprojektował PPK w taki sposób, by środki zgromadzone w ramach funduszu najkorzystniej było wypłacić dopiero po ukończeniu przez uczestnika funduszu 60. roku życia. To właśnie wtedy można wypłacić środki bez żadnych potrąceń. Wbrew pozorom jednak – o czym nie każdy wie – środki zgromadzone w ramach PPK można wypłacić w każdej chwili. A pod pewnymi warunkami – przeznaczyć je także na zakup mieszkania.

Uczestnicy PPK mogą wypłacić środki z funduszu na pokrycie wkładu własnego na mieszkanie, budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego. Tym samym nie ma znaczenia, czy uczestnik przymierza się do kupna mieszkania w Orłowie, czy też może chce dobudować piętro w domu jednorodzinnym pod Warszawą.

Są jednak dwa dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione. Po pierwsze – taka wypłata może być wyłącznie jednorazowa. Tym samym przy zakupie np. drugiego mieszkania (zakładając, że uczestnik wypłacił środki na wkład własny do pierwszego) ponowne skorzystanie z pieniędzy odłożonych w ramach PPK będzie niemożliwe. Po drugie – uczestnik może wypłacić środki na ten cel tylko do momentu ukończenia 45. roku życia. Co ważne, możliwe jest wypłacenie do 100 proc. wartości środków zgromadzonych w PPK.

Umowa o wypłatę środków na cele mieszkaniowe

Wypłata środków uczestnika PPK następuje na podstawie umowy zawieranej między uczestnikiem a instytucją finansową obsługującą PPK pracownika. W umowie uczestnik musi wskazać, jaka dokładnie inwestycja będzie finansowana środkami z kredytu hipotecznego (do którego potrzebował wkładu własnego ze środków z PPK).

Warto mieć jednak świadomość, że uczestnik PPK, który zdecyduje się na wypłatę środków na wkład własny, będzie musiał je później zwrócić. Tym samym jest to po prostu specyficzny rodzaj pożyczki – chociaż niezwykle korzystny dla uczestnika. Wcześniejsza wypłata środków z PPK na cele mieszkaniowe nie jest ani oprocentowana, ani opodatkowana. To z kolei oznacza, że jeżeli pracownik wyjął z PPK 15 tys. zł, to zwraca dokładnie 15 tys. zł.

Zwrot środków z PPK powinien rozpocząć się nie później niż po 5 latach od ich wypłaty. Uczestnik może zakończyć spłacanie najpóźniej po 15 latach od pobrania pieniędzy z funduszu.

„Pożyczka” z PPK, a dokładniej – wypłata środków na cele mieszkaniowe, a następnie ich zwrot – może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają już pewne środki odłożone na wkład własny, ale wciąż brakuje im konkretnej sumy. Pieniądze z PPK mogą uzupełnić brakującą kwotę.