Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Jak doskonale wiadomo, ogólna sytuacja, w jakiej znajduje się polski rynek nieruchomości mieszkalnych, już od dłuższego czasu jest określana przez analityków jako korzystna. Również perspektywy jeżeli chodzi o przyszłość polskiego sektora nieruchomości mieszkalnych są, w przeważającej części, utrzymane w tonie raczej optymistycznym.

Oczywiście, można wskazać co najmniej kilka najbardziej istotnych czynników, które w decydującym stopniu przyczyniały się do utrzymywania oraz wzmacniania tendencji rozwojowej jeżeli chodzi o sytuację panującą na polskim rynku nieruchomości. Ciekawszą kwestią od wymieniania czynników sprzyjających rozwojowi polskiego sektora nieruchomości mieszkalnych rozważanego w sposób całościowy, wydaje się jednak spojrzenie na istotne różnice oraz rozbieżności istniejące wewnątrz tej branży.

Czy z faktu, że ogólna kondycja rodzimego rynku nieruchomości jest co najmniej dobra można wyciągać wnioski, że tendencji rozwojowej podlegają również wszystkie poszczególne sektory lokalne?

Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się odpowiedzieć na to pytaniach

Rynek nieruchomości w dużych miastach

Często mówi się, że to właśnie w dużych miastach polski rynek nieruchomości rozwija się w sposób najbardziej dynamiczny i notuje najwyższe cyfry progresu. Zasadniczo jest to prawda, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że nie we wszystkich miastach określane jako duże sytuacja przedstawia się w sposób podobny.

Zasadniczo, za miasta duże uważa się w polskich warunkach te, które liczą co najmniej 200 tysięcy mieszkańców. Przyjmując to kryterium łatwo zauważyć, że wcale nie wszystkie z dużych polskich miast notują np. korzystne cyfry jeżeli chodzi o ogólny rozwój ekonomiczny czy też sytuację demograficzną.

Stąd zaś prosty wniosek, że rynek nieruchomości na przykład w Szczecinie lub Białymstoku będzie znacząco różnił się pod względem swojej sytuacji od sytuacji analogicznego sektora na przykład w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu.

Wsie i mniejsze miejscowości

Jeszcze inaczej przedstawia się rynek nieruchomości jeżeli chodzi o rynek nieruchomości na wsiach oraz w mniejszych miejscowości. Tutaj bardzo często nie tylko nie notuje się jakiejkolwiek tendencji wzrostowej czy rozwojowej, ale można wręcz zaobserwować spory regres, niekiedy przeradzający się wręcz w permanentną stagnację.

Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich mniejszych miejscowości oraz wsi w dokładnie takim samym stopniu. Bardzo często zdarza się jednak, że np. tak zwana cena rynkowa domu lub mieszkania położonego w mniejszej miejscowości okazuje się niczym więcej, niż konstruktem teoretycznym. Nie są rzadkie sytuacje, w których właściciel np. domu wycenianego na 500 tysięcy złotych sprzedaje nieruchomość po cenie o nawet 100 tysięcy złotych niższej, i to po długim czasie oczekiwania na znalezienie się kupca.

Można zaryzykować tezę, że za pogarszanie się sytuacji na rynku mieszkaniowym w zakresie mniejszych miejscowości odpowiadają mniej więcej te same czynniki, które powodują wzrost w odniesieniu do dużych miast. Chodzi tutaj przede wszystkim o nasilające się zjawisko urbanizacji, czyli po prostu migracji ludności ze wsi i małych miejscowości do większych miast.

Więcej informacji

Na stronie pozyczpodzastaw.pl dowiesz się więcej o pożyczce pod zastaw dowolnej nieruchomości - sprawdź więcej

Przekrojowa sytuacja polskiego sektora nieruchomości