Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

DSC_4665Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju 23 listopada odwiedzili Gdynię. Okazją do ich wizyty w Trójmieście była konferencja edukacyjna pn. „Zmiany klimatu a wody opadowe”. Goście z ministerstwa odbyli spotkanie z przewodniczącą Rady Miasta Joanną Zielińską oraz pracownikami Gdyńskiego Centrum Sportu, podczas którego mieli okazję obejrzeć gdyńskie boiska przy ul. Wolności wybudowane w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, gdyńskie obiekty sportowe przy ul. Wolności zostały dostosowane do infiltracji wód opadowych.

Dwa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni zyskały nową nawierzchnię ze sztucznej trawy na specjalnej macie shockpad X-PAD. Natomiast boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki przy ZSO nr 2 pokryto poliuretanem. Dodatkowo każdy z obiektów zyskał podbudowę ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających odpowiedzialnych za odprowadzanie wody do gruntu. Tym samym wyeliminowano niekontrolowany spływ powierzchniowy z terenu boisk na chodniki i jezdnię w ul. Wolności.

Prace na zwiedzanym przez przedstawicieli ministerstwa boisku przy Szkole Podstawowej nr 26 (dawniej Gimnazjum nr 2) zakończyły się w październiku br. Boisko asfaltowe przebudowano na boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy. W ramach wyposażenia sportowego odnowionego obiektu zamontowano bramki do piłki nożnej, wykonano także nowe piłkochwyty. Dofinansowanie przedsięwzięcia objęło 85% wartości wykonania robót budowlanych.

Przy gdyńskiej „dwójce” nadal trwają prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. W ramach wyposażenia sportowego zamontowano nowe bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki i wykonano piłkochwyty. Dofinansowanie objęło 85% wartości wykonania robót budowlanych.

Przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – zadanie nr 4: Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni”.

Inwestycje zostały dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”.

Boiska wizytowane przez gości z Ministerstwa Rozwoju to kolejne obiekty sportowe przy ul. Wolności. Przed rokiem oddano bowiem do użytku wielofunkcyjne boiskoprzy SP nr 26 (dawniej Gimnazjum nr 2), a w tym roku boisko wielofunkcyjne przy ZSO nr 2. Koszt obu inwestycji został pokryty ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Gdyńska infrastruktura sportowa rozwija się od lat. Nieustannie powstają nowe boiska oraz siłownie „pod chmurką”, a istniejące obiekty są modernizowane. W czerwcu i lipcu br. oddano do użytku mieszkańców boiska przy ulicy Gryfa Pomorskiego i Reja, we wrześniu bieżnię lekkoatletyczną przy ul. Jowisza.

W najbliższym czasie Gdyńskie Centrum Sportu zamierza zrealizować kilkadziesiąt inwestycji sportowych. W planach znajdują się m.in.: zagospodarowanie terenów sportowych przy SP nr 20 przy ul. Starodworcowej oraz SP nr 35 przy ul. Uczniowskiej, budowa boisk poliuretanowych i boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy, montaż siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzeń do street-workout, także w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Galeria projektu