Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Kolaż Move up„Move up to be healthy and happy” (Ruszaj się aby być zdrowym i szczęśliwym) to międzynarodowy projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+, którego koordynatorem jest Gdyńskie Centrum Sportu. Jego celem jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu.

Serdecznie zapraszamy klasy III gdyńskich szkół podstawowych objętych ww. projektem do wzięcia udziału w konkursie: Nasze wspomnienia projektu Move up to be healthy and happy”.

1. Przygotujcie z klasą pracę dotyczącą Waszych wspomnień z projektem Move up to be healthy and happy.
2. Forma pracy: papierowy pamiętnik wykonany dowolną techniką w formacie nie większym niż A4 o objętości maksymalnie 10 stron.
3. W Pracy Konkursowej należy użyć tytułu Projektu czyli „Move up to be healthy and happy”.
4. Pracę Konkursową należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2017 roku do godziny 15:30 (liczy się data wpływu) do siedziby Organizatora.
5. Do pracy musi być załączony opis (Imię i nazwisko nauczyciela wychowawcy, klasa, szkoła, telefon kontaktowy).

Adres Organizatora:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
z dopiskiem „Move up”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 grudnia 2017 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Gdyńskiego Centrum Sportu w zakładce Projekty [TUTAJ].

Na zwycięzców konkursu czekają upominki.

EU flag-Erasmus+_vect_POSmove_up

Pobierz zip