Ministra edukacji i prezydentka Gdyni o walce z mową nienawiści
W piątek podczas festiwalu Open'er odbył się panel dyskusyjny "Let's Talk", który przyciągnął uwagę nie tylko miłośników muzyki, ale i osób zainteresowanych ważnymi tematami społecznymi. Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, oraz Barbara Nowacka, minister edukacji, poruszyły kwestie związane z hejtem i mową nienawiści, które stały się palącym problemem w dzisiejszym świecie.

Wszechobecność mowy nienawiści w przestrzeni publicznej

Mowa nienawiści, która jeszcze niedawno była marginalnym zjawiskiem, dziś dotyka coraz większej liczby osób. Politycy, celebryci, a nawet dzieci stają się ofiarami hejtu, który może mieć poważne konsekwencje psychiczne i społeczne. Jak zauważyła Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, wiele osób nie zgłasza takich przestępstw z obawy przed brakiem reakcji ze strony organów ścigania. „Zmiana przepisów prawa jest jednym z rozwiązań tego problemu” – przyznała Kosiorek.

Obecne przepisy traktują przestępstwa takie jak zniesławienie czy znieważenie jako małej wagi, co często skutkuje brakiem zainteresowania ze strony organów ścigania. „Są to przestępstwa prywatnoskargowe, co oznacza, że trzeba wnosić prywatny akt oskarżenia, chyba że prokurator zdecyduje się na zaangażowanie prokuratury” – dodała Kosiorek. Zmiany legislacyjne, które zwiększyłyby obowiązkowość ścigania tych przestępstw, mogłyby znacząco poprawić sytuację ofiar hejtu.

Inicjatywy ministerstwa edukacji w walce z hejtem

Barbara Nowacka, minister edukacji, przedstawiła szereg inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści i budowanie odporności na hejt wśród młodzieży. Jednym z przykładów jest konkurs dla szkół, który promuje program PYP, czyli pomoc rówieśniczą w kryzysie. „Jednym z elementów programu jest przeciwdziałanie mowie nienawiści i budowanie odporności rówieśniczej” – wyjaśniła Nowacka.

Ministerstwo planuje także wpisanie kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem i odpornością na hejt do polityki edukacyjnej. „Wprowadzamy przedmiot edukacji zdrowotnej, który będzie obejmować tematykę cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej” – dodała Nowacka. Nowy przedmiot ma pojawić się w szkołach od 1 września 2025 roku.

Hejt w internecie – problem bardziej złożony niż kiedykolwiek

Hejt w internecie jest znacznie bardziej dotkliwy niż krytyka w świecie rzeczywistym. „Hejt w internecie jest dużo bardziej zabójczy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia 20-30 lat temu, bo jesteśmy wystawieni na ekspozycję. Ponadto, jest nieusuwalny, bardzo publiczny, bardzo rozpowszechniający się” – zauważyła Barbara Nowacka.

Internetowa nienawiść może mieć trwałe skutki, zarówno dla ofiar, jak i dla społeczeństwa jako całości. Dlatego tak ważne jest, aby podejmować kroki mające na celu minimalizowanie tego zjawiska i edukowanie młodych ludzi na temat jego konsekwencji.

Jak reagować na hejt i mowę nienawiści?

Barbara Nowacka apeluje do wszystkich, którzy są świadkami lub ofiarami hejtu, aby nie pozostawali obojętni. „Reagujcie. Naprawdę, jeżeli możecie, widzicie, że komuś się dzieje krzywda, że ktoś jest atakowany, reagujcie” – zachęcała minister edukacji. Podkreśliła, że nawet anonimowy hejt w sieci nigdy nie jest naprawdę anonimowy i że ważne jest, aby zgłaszać takie przypadki odpowiednim organom.

Wspieranie osób atakowanych i zgłaszanie treści wykraczających poza normy współżycia społecznego to kroki, które mogą przyczynić się do zmniejszenia skali tego problemu. Warto pamiętać, że każdy z nas ma rolę do odegrania w walce z mową nienawiści i hejtem.


Na podst. Urząd Miasta