Pomorskie: Gdynia włącza się w opiekę wytchnieniową dla niepełnosprawnych i seniorów
Opieka wytchnieniowa staje się coraz bardziej popularna i niezbędna w naszym regionie. W Gdyni od lat z sukcesem realizowane są programy wspierające opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Teraz, dzięki specjalnemu zespołowi, standardy tej opieki mają zostać dodatkowo ujednolicone i zoptymalizowane.
  1. Opieka wytchnieniowa daje opiekunom możliwość odpoczynku.
  2. Powstanie Zespołu ds. standaryzacji usługi opieki wytchnieniowej.
  3. Katarzyna Karczewska z fundacji „Dom Marzeń” wśród ekspertów.
  4. Gdynia aktywnie wspiera opiekunów poprzez różnorodne placówki i programy.

Opieka nad osobami z niepełnosprawnościami oraz zależnymi osobami starszymi to wyzwanie wymagające zaangażowania i poświęcenia na co dzień. Dlatego opieka wytchnieniowa, która umożliwia opiekunom chwilę wytchnienia, zdobywa coraz większe uznanie. W Gdyni ta forma wsparcia jest realizowana z sukcesem od lat, a teraz eksperci z Pomorza będą pracować nad jej standaryzacją.

Pod koniec maja wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz powołała Zespół ds. standaryzacji usługi opieki wytchnieniowej. W zespole znalazła się Katarzyna Karczewska, prezes fundacji „Dom Marzeń”. Przy wsparciu gdyńskiego samorządu stworzyła ona dom dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, który funkcjonuje całodobowo. W domu tym znajdują się mieszkania wspierane oraz środowiskowy dom samopomocy.

– Bardzo ucieszyło mnie powołanie do pomorskiego Zespołu ds. standaryzacji usługi opieki wytchnieniowej, ponieważ realizujemy ją w Domu Marzeń już drugi rok. Od początku staraliśmy się sami wprowadzić standardy, które zabezpieczą zarówno osoby korzystające z opieki wytchnieniowej, jaki i naszych asystentów. Powstanie zespołu uważam za niezwykle cenną inicjatywę – mówi Katarzyna Karczewska.

W skład zespołu wchodzą również: Anna Janowicz z Fundacji Hospicyjnej, Joanna Cwojdzińska z gdańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Kamila Krukowska z fundacji „Palium”, Agnieszka Cysewska z Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, Ewa Maszota z Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, Sabina Krawiec z Centrum Usług Społecznych w Redzikowie, Marcin Męczykowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Rafał Cudnik ze Szpitala św. Wojciecha „Copernicus” w Gdańsku, Barbara Bałka – pełnomocniczka marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej, Agnieszka Wirpszo z Fundacji Hospicyjnej oraz Anna Dąbrowska z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zespół ma pracować do 31 maja 2025 roku.

Gdynia od dawna zapewnia szeroki dostęp do opieki wytchnieniowej, realizując ją w formie pobytu dziennego i całodobowego. W mieście działają kluby oraz środowiskowe domy samopomocy, takie jak Dom Marzeń oraz sieć gdyńskich ośrodków wsparcia. Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” to miejsce, które stanowi azyl dla opiekunów oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Wsparcie seniorów i osób z niepełnosprawnościami w zakresie usług opiekuńczych koordynuje Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych.

Samorząd planuje również rozbudowę bazy mieszkań wspomaganych dla osób wymagających wsparcia, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Od 2012 roku program mieszkań wspieranych i chronionych funkcjonuje w mieście, a w latach 2018-2023 średniorocznie korzystało z niego 99 osób.

Podjęcie działań na rzecz ujednolicenia standardów opieki wytchnieniowej to krok w stronę zapewnienia lepszej jakości życia zarówno dla opiekunów, jak i osób potrzebujących wsparcia. Dzięki zaangażowaniu lokalnych ekspertów i wsparciu samorządu, możemy spodziewać się znaczących postępów w tej dziedzinie.


Opierając się na: Urząd Miasta Gdynia