Energetycy gminni spotkali się ponownie w Gdyni
Spotkanie energetyków gminnych odbyło się w Gdyni, gdzie specjaliści z różnych dziedzin omawiali kluczowe kwestie związane z zarządzaniem energią. Wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu ekspertów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej.
  1. Omówienie nowoczesnych technologii odzysku energii z odpadów.
  2. Termomodernizacja budynków, w tym zabytkowych.
  3. Wykorzystanie Funduszy Europejskich.
  4. Warsztaty dotyczące ochrony budynków zabytkowych.

Wydarzenie, które miało miejsce 6 czerwca 2024 roku, zgromadziło licznych ekspertów z branży energetycznej. Organizatorem spotkania było Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta wraz z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz innymi partnerami, takimi jak PGE Energia Ciepła S.A. i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych tematów, w tym rozwój Portu Czystej Energii - nowoczesnej instalacji odzysku energii z odpadów, która powstaje w Gdańsku. Wprowadzenie tej technologii ma na celu znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie odpadów jako źródła energii.

Wiceprezydent ds. rozwoju, Bartłomiej Austen, podkreślił znaczenie efektywnego zarządzania energią dla budżetu miasta. Jak powiedział:

- Energia szczególnie ze względu na ilość obiektów, które mamy oraz ze względu na zadania, które są postawione przed nami, jako przed gminą, to jest bardzo ważny i bardzo duży koszt w skali funkcjonowania całego miasta. Optymalizacja tak naprawdę tych rachunków i tych kosztów jest bardzo istotną pozycją, jeśli chodzi o budżet gminy.

W pierwszej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów przedstawicieli różnych instytucji, takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Tematyka wykładów obejmowała m.in. termomodernizację budynków, w tym tych zabytkowych, oraz dyrektywy unijne dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Druga część spotkania miała formę warsztatów oraz wizyty studyjnej. Podczas warsztatów w ramach projektu badawczego INHERIT, finansowanego z programu Horyzont Europa, omawiano wyzwania i rozwiązania dla zrównoważonej ochrony budynków zabytkowych. Wizyta studyjna odbyła się w Zespole Szkół Sportowych, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć efekty metropolitalnego programu termomodernizacji.

Warto podkreślić, że program termomodernizacji realizowany jest w 32 gminach i powiatach, a jego wartość wynosi ponad 465 mln zł, z czego 232 mln zł pochodzi z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.

Spotkanie energetyków gminnych w Gdyni to ważne wydarzenie, które pozwala na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zarządzaniu energią, a także przyczynia się do realizacji ambitnych celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.


Na podstawie: Urząd Miasta w Gdyni