Jakie czynności notarialne wykonuje notariusz? Przekonaj się!

Rola notariusza w naszym życiu jest ogromna. Oczywiście, nie każdy z nas kupuje w swoim życiu całą masę nieruchomości. Niemniej jednak, są pewne etapy w życiu każdego z nas, które wymagają pomocy i wsparcia notariusza. Skutkiem tego, opowiemy dziś o najważniejszych czynnościach notarialnych, które wykonywane są dla osób prywatnych. Zapraszamy!

Czynności notarialne, które są najbardziej popularne

Wśród najbardziej popularnych czynności notarialnych jest oczywiście uczestnictwo i stworzenie aktu notarialnego, podczas zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Każda nieruchomość, która jest przez nas sprzedawana bądź kupowana, musi być w obecności notariusza, który po pierwsze, potwierdza prawną możliwość sprzedaży takiego nabytku, następnie przygotowuje odpowiedni akt notarialny, który posłuży w odczycie wszystkim urzędom tego, iż dana nieruchomość zmieniła swojego właściciela. Dlatego też, jeśli chcemy sprzedać swoje mieszkanie, musimy dostarczyć wpis z księgi wieczystej, który potwierdza posiadanie własności danej nieruchomości.

Pozostałe sprawy, które dotyczą notariusza

Wśród pozostałych spraw, które są popularnymi usługami wśród notariuszy, warto wymienić chociażby podpisywanie intercyz, które również musi odbyć się w obecności notariusza. Notariusz musi udzielić nam bowiem wszelkich informacji i dokładnie potwierdzić, że obie strony rozumieją zapisy intercyzy. Kiedy wszystkie wartości intercyzy zostają odczytane, umieszczamy swoje podpisy w celu zatwierdzenia intercyzy z obu stron. Następnie intercyza wchodzi w życie.

Wśród innych, popularnych spraw warto wymienić także testamenty. Jeśli chcemy spisać jedyny, prawdziwy testament, który będzie obowiązywał w świetle prawa, udajemy się z tym do notariusza. Notariusz spisuje nasze wole, pod którymi podpisujemy się i które będą mieć swoje dalsze konsekwencje, kiedy umrzemy. Podobnie jest w kwestii poświadczenia dziedziczenia, podczas którego musi być notariusza, a także podczas protokołu przyjęcia, czy też umowy zbycia spadku.

Więcej informacji na temat czynności notarialnych znajdziemy na stronie https://enotariuszgdansk.pl/.