Jak wygląda egzamin na prawo jazdy?

Niezależność od transportu publicznego oraz większa wygoda, to tylko niektóre z zalet, wynikających z posiadania prawa jazdy. Nie bez powodu, większa część młodych osób, gdy tylko kończy odpowiedni wiek, zapisuje się na kurs. Zdanie egzaminów, dla wielu osób to spore wyzwanie, niektórym udaje się od razu, ale inni muszą poświęcić temu znacznie więcej czasu. Czego możemy spodziewać się na egzaminie?

Jak przebiega egzamin teoretyczny?

Niezależnie od tego, jaką kategorię chcemy uzyskać, egzamin składa się z 32 pytań, z czego 20 - to część podstawowa, natomiast pozostałe 12 - jest częścią specjalistyczną, a trwa 25 minut. Jeśli chodzi o część podstawową, zdający ma 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem, a 15 sekund na odpowiedź. W pytaniach specjalistycznych, czas na odpowiedź jest taka sama, jednak na zapoznanie się z nim aż 50 sekund.

Na samym początku, zdający jest informowany o tym, na jakiej zasadzie funkcjonuje program, przed samym egzaminem właściwym, odbywa się krótki - próbny. W czasie trwania egzaminu, każdy z filmów wyświetla się tylko raz. Podczas gdy mamy czas na udzielenie odpowiedzi, możemy ją zmienić tyle razy, ile tylko chcemy, jednak po przejściu dalej, nie mamy już możliwości powrotu do pytania. Kiedy czas na udzielenie odpowiedzi minie, automatycznie program przechodzi do następnego pytania, nawet w przypadku, gdy zdający nie udzieli żadnej odpowiedzi.

Aby wynik naszego egzaminu był pozytywny, musimy zdobyć przynajmniej 68 punktów na 74 możliwe. Po zakończeniu, punkty natychmiast przeliczane są przez system, wyświetlana jest informacja o wyniku pozytywnym lub negatywnym. W przypadku wyniku negatywnego, możemy sprawdzić które z odpowiedzi błędnie zaznaczyliśmy.

Do egzaminu teoretycznego, możemy przygotować się sami oraz przystąpić do niego bez ukończonego kursu prawa jazdy. Kiedy już mamy zaliczony egzamin egzamin teoretyczny, możemy zacząć kurs praktyczny. Przed przystąpieniem do egzaminu właściwego każdy ośrodek szkolenia kierowców w Gdańsku robi własny egzamin wewnętrzny.

Na czym polega egzamin praktyczny?

Każdy zdający, musi podejść do konkretnych zadań egzaminacyjnych, którymi są:

  • jazda po łuku przodem oraz tyłem,
  • znajomość obsługi technicznej samochodu,
  • ruszanie ze wzniesienia,
  • poruszanie się w ruchu miejskim co najmniej przez 25 minut.

Część praktyczna może się różnić w zależności od miasta. Elementy wykonywane na placu manewrowym, zawsze są takie same, a polecenia w trakcie jazdy po mieście, zlecane są przez egzaminatora. Najczęstsze zadania to:

  • zawracanie,
  • parkowanie prostopadłe,
  • zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury.

Gdy egzamin praktyczny dobiegnie końca, egzaminator informuje o wyniku. Jeśli wynik jest negatywny - podaje przyczynę i przekazuje jej arkusz przebiegu egzaminu.