Jak poprowadzić instalację CO?

Popularną metodą ogrzewania budynków jest centralne ogrzewanie. Ciepło, wytwarzane jest w jednym miejscu, a następnie rozprowadzane po instalacji, która odbiera ciepło w poszczególnych pomieszczeniach. Jak dokładnie wygląda instalacja centralnego ogrzewania? Centralne ogrzewanie, jest niczym innym jak systemem rur, przez które gorąca woda dostaje się do grzejników. Rury rozprowadzane są głównie na dwa sposoby: z użyciem trójników lub rozdzielaczy. Zanim zdecydujemy się na konkretną instalację, warto się zastanowić nad tym, który z systemów będzie dla nas najlepszy.

W przypadku, gdy nasz dom nie posiada tylko i wyłącznie jednej kondygnacji, instalacja na poszczególne piętra doprowadzana jest tzw. pionami. Rury do centralnego ogrzewania, poprowadzone są od pionów bądź głównego przewodu, za pomocą systemu trójnikowego, rozdzielaczowego lub bardzo rzadko, przy użyciu systemu jednorurowego.

To, na jaki system się zdecydujemy, zależy od kilku istotnych czynników, m.in. od: jak duża będzie instalacja, jakiego rodzaju to budynek oraz jaką planujemy ilość grzejników.

Instalacja centralnego ogrzewania z zastosowaniem trójników

Grzejniki, podłączane są do rury zasilającej, a na niej montowane są trójniki, właśnie od tego pochodzi nazwa tego systemu tj. system trójnikowy. Od trójników, prowadzi się tzw. podejścia do każdego z grzejników.

W tym systemie, możemy użyć rur wykonanych z różnych materiałów, tj. miękkie ale i te sztywne. Jest również kilka sposobów, na ich poprowadzenie: na ścianach, ukryte w podłodze lub za listwami. Zanim, dojdzie do montażu kotłów gazowych w Grudziądzu, musimy sprawdzić, jaki sposób montażu jest dopuszczalny przez producenta. W porównaniu z systemem, w którym używane są rozdzielacze, system trójnikowy wykorzystuje mniejszą łączną długość rur.

Centralne ogrzewanie z użyciem rozdzielaczy

Rozdzielacze, umieszczone są na każdej z kondygnacji, a do nich doprowadzone są przewody najczęściej z kotła. Od rozdzielaczy, prowadzone są rury do grzejników, każdego z osobna. Jeden rozdzielacz, jest w stanie zasilić nawet do 12 grzejników. Wykorzystywane są rury miękkie z tworzywa bądź miedziane. Rury, prowadzone są jak najkrótszą drogą docelowo do grzejników i używa się tylko i wyłącznie jednej rury. ten system, jest bardzo lubiany przez instalatorów ze względu na małą ilość połączeń, co bardzo skraca czas montażu.

W wielu miastach większych takich jak Warszawa lub Gdańsk, czy też mniejszych jak Grudziądz instalacja CO wykonywana jest przez wiele profesjonalnych firm. Warto skorzystać z ich usług, dzięki temu będziemy mieć pewność że wszystko będzie wykonane prawidłowo i bezpiecznie.