01 października rozpoczyna się ogólnopolska akcja Policji „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”. Jej celem jest upowszechnianie zwyczaju zakładania elementów odblaskowych nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale także w miastach.

W okresie jesienno-zimowym używanie elementów odblaskowych jest szczególnie ważne. Wcześniej zapadający zmrok i zmniejszona widoczność powoduje, że pieszy jest czasem niewidoczny dla kierującego. Nawet mały odblask poprawia naszą widoczność i może uratować nam życie.

Od soboty 1 października do końca roku pomorska Policja będzie prowadzić działania edukacyjno – profilaktyczne pn. „Świeć przykładem”. Przez te kilka miesięcy będziemy rozmawiać o widoczności na drodze i wpływie bycia widocznym na nasze bezpieczeństwo. Dodatkowo, 1 października obchodzony jest kolejny już Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków.

Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były widoczne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu). Jeśli przypniemy element odblaskowy do plecaka z tyłu, to nie zostanie on zauważony przez kierowców  nadjeżdżających z przeciwka i odwrotnie, gdy odblask będzie tylko z przodu, nie dostrzegą go kierowcy będący za nami. Bezpiecznie jest posiadać dwa elementy odblaskowe jeden z przodu i drugi z tyłu lub stosować takie rodzaje odblasków, które widać z obydwu stron sylwetki np. opaski odblaskowe.

Najlepiej założyć odblask możliwie nisko sylwetki, wówczas wcześniej pada na niego snop światła. Dzieje się tak dlatego, że światła samochodowe oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi).

Zachęcamy do noszenia odblasków także w mieście. Nie wszystkie odcinki drogi są dobrze doświetlone, a widoczność kierującemu często ograniczają elementy architektoniczne, drzewa lub padający deszcz.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Również rowerzyści powinni wyposażyć swój pojazd w odblaski – z tyłu oraz na powierzchniach bocznych.