Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

  • Dzisiaj gdyńska Policja prowadzi wojewódzkie działania pn. „Prędkość”. Mimo iż głównym celem działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.