Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński zawarł porozumienie z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku p. Barbarą Bętkowską-Celą.

Przedmiotem współpracy jest przede wszystkim wspólne prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie naruszeń przepisów prawa w zakresie opodatkowania oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym obszarze.

  • Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  • Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  • Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  • Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku