Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Dzisiaj policjanci gdyńskiej drogówki prowadzą działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mundurowi podczas akcji będą zwracać uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, a także czy piesi stosują się do przepisów ruchu drogowego. Działania obejmują wszystkich uczestników będących w grupie „niechronionych”, a zatem i rowerzystów.

 

Od rana na terenie Gdyni trwają działania pn. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mundurowi będą zwracać uwagę nie tylko na zachowanie kierowców wobec pieszych, ale również czy piesi i rowerzyści także stosują się do przepisów ruchu drogowego. Celem działań jest zmniejszenie zdarzeń drogowych z udziałem grupy zaliczanej do „niechronionych”.

Przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego policjanci będą przypominać zarówno kierującym jak i pieszym, jak ważne jest dostosowanie się do do przepisów oraz panujących warunków pogodowych. Funkcjonariusze będą zachęcać do noszenia odblasków nie tylko w obszarze niezabudowanym ale wszędzie gdzie widoczność jest ograniczona. W trosce o bezpieczeństwo rowerzystów mundurowi zwrócą uwagę, czy ich rowery mają obowiązkowe wyposażenie.

Pamiętajmy, że piesi uczestnicząc w wypadku drogowym doznają bardzo poważnych obrażeń, które mogą skutkować urazem do końca życia, a nawet śmiercią. Policjanci apelują aby piesi stosowali zasadę ograniczonego zachowania, co w dużej mierze przyczyni się do ich bezpieczeństwa. Przypominamy, aby kierujący zachowali szczególną ostrożność zbliżając się do przejść dla pieszych. Zadbajmy o własne bezpieczeństwo.