Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

DSC_0115Dbają o promocję sportu w mieście i harmonijny rozwój sportowców, który pozwoli najzdolniejszym dotrzeć na szczyt. Inspirują lokalne środowiska do aktywnego spędzania wolnego czasu. Pracują nad programem stypendialnym dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. To tylko niektóre z zadań podejmowanych przez gdyńską Radę Sportu, która w czwartek 2 listopada zakończyła drugą kadencję swojej działalności.

W okresie dwuletniej kadencji, trwającej od grudnia 2015 roku do listopada 2017 roku, Rada Sportu odbyła 16 posiedzeń. Zmierzyła się w tym czasie m.in.: z wyborem dziewięciu priorytetowych dla miasta Gdyni dyscyplin sportu. W wyniku dogłębnych analiz zaliczono do nich gimnastykę artystyczną, judo, koszykówkę, lekką atletykę, piłkę nożną, piłkę ręczną, pływanie, rugby oraz żeglarstwo. Członkowie Rady opracowali także diagnozę obecnego stanu infrastruktury sportowej w mieście. Pośród wielu podjętych działań Rady znalazło się także ustalenie zasad przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionej sportowo młodzieży oraz określenie celów w zakresie długofalowego rozwoju sportu w Gdyni do roku 2030.

Wymiernym skutkiem działań Rady jest poparta licznymi konsultacjami z przedstawicielami gdyńskich klubów decyzja o utworzeniu aż 17 klas sportowych. Powstały one w 14 gdyńskich placówkach oświatowych. Profile wspomnianych klas sportowych obejmują kształcenie w siedmiu priorytetowych dla miasta dyscyplinach. Jest to niewątpliwie ogromny krok naprzód w kwestii rozwoju młodych sportowców i optymalizacji działań zmierzających do osiągania przez nich jak najlepszych wyników.

W spotkaniu podsumowującym, które odbyło się w sali konferencyjnej hali Gdynia Arena, wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji realizujących zadania z zakresu sportu, czyli członkowie Rady w składzie: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia pełniący funkcję Przewodniczącego Rady, Joanna Zielińska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Sportu, Jarosław Kłodziński – Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Gdyni, Marek Łucyk – Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, Rafał Klajnert – Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu, Przemysław Dalecki – Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu, Marek Prusak – Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, Hanna Słomska – Uczniowski Klub Sportowy „Orka”, Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa „Arka”, Andrzej Jasiński – Uczniowski Klub Sportowy „Galeon”, Tomasz Kożuchowski – Uczniowski Klub Sportowy „Chylonia” i Krzysztof Saracen – Morski Klub Płetwonurków „Flota” Oddział PTTK Marynarki Wojennej.

Zgromadzeni otrzymali podczas spotkania listy od prezydenta Wojciecha Szczurka, w których włodarz miasta podziękował członkom Rady za ogromny wkład w rozwój gdyńskiego sportu.

- Bogate doświadczenie, wiedza i szerokie spojrzenie na zagadnienia związane ze sportem, którymi wykazują się Państwo na co dzień, zasługują na ogromne uznanie i mają niemały wpływ na kształtowanie strategii rozwoju Miasta Gdyni – napisał prezydent.

Rada Sportu została powołana przez prezydenta Wojciecha Szczurka w czerwcu 2014 roku. Jest organem inicjującym, opiniodawczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Galeria projektu


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.