Aleksandra Kosiorek zachęca mieszkańców do współzarządzania miastem
Mieszkańcy będą mieli większy wpływ na zarządzanie miastem – to główny temat kongresu Perły Samorządu, który odbywa się w Gdyni. Samorządowcy z całej Polski dyskutują o przyszłości jednostek samorządowych oraz o tym, jak zwiększyć zaangażowanie obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących ich miast.
  1. Samorządowcy z całej Polski spotkali się w Gdyni na kongresie Perły Samorządu.
  2. Głównym tematem jest zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem.
  3. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek podkreśla znaczenie partycypacji społecznej.
  4. Gala w Muzeum Miasta Gdyni zakończy pierwszy dzień kongresu.

W Gdyni trwa kongres Perły Samorządu, podczas którego samorządowcy z różnych części Polski rozmawiają o przyszłości jednostek samorządowych. Dyskusje skupiają się na wdrażaniu nowych trendów, w tym realnej partycypacji społecznej, która ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem.

Prezydent Gdyni, Aleksandra Kosiorek, podkreśla, że partycypacja społeczna jest kluczowa dla budowania silnych społeczności miejskich. „Już dzisiaj wychodzimy do mieszkańców i mówimy 'zapraszamy do wspólnego zarządzania Gdynią, zaufajcie nam'. Będziemy robili wszystko, na rzecz miasta i dobrej jakości życiu w nim mieszkańców. To nowy trend w samorządzie i tak chciałabym nim zarządzać. To mieszkańcy są pracodawcą prezydenta, radnych i wszystkich urzędników. Nie będziemy nigdy sprawowali władzy dobrze, jeżeli nie będziemy słuchać tego czego od nas oczekują” – wyjaśnia Kosiorek.

Grzegorz Kubacki, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polski, zaznacza, że ważne jest, aby wrócić do prawdziwego rozumienia samorządu i zasad jego działania. Według samorządowców, samostanowienie obejmuje również wpływ na finanse jednostek, wysokość podatków oraz zdolność do efektywnego planowania i wykorzystywania dostępnych środków.

Podczas kongresu poruszono także kwestie finansowe. Skarbnik Gdyni, Aleksandra Mendryk, zauważa: „Dlatego cieszy mnie fakt, że obecny rząd wsłuchał się w głosy samorządowców wybrzmiewające od dłuższego już czasu i zaproponował rozwiązania przywracające stabilność i przewidywalność naszych dochodów, przy uwzględnieniu także różnych potrzeb wydatkowych. Pozwala to z optymizmem myśleć o planowaniu budżetów na kolejne lata, w taki sposób, aby były to budżety rozwojowe”.

Wieczorem, pierwszy dzień kongresu zakończy Gala w Muzeum Miasta Gdyni, podczas której przyznane zostaną Perły Samorządu – wyróżnienia dla miast i gmin w różnych kategoriach. Wśród nagrodzonych znajdzie się także Gdynia.

Kongres Perły Samorządu to coroczne spotkanie samorządowców, przedstawicieli rządu, świata biznesu, nauki, organizacji pozarządowych i mediów, które odbywa się w Gdyni już po raz ósmy. Wydarzenie to jest okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat przyszłości polskich samorządów.


Wg inf z: Urząd Miasta w Gdyni