Terytorialsi świętowali swoje święto w akcji
Wojska Obrony Terytorialnej świętują swoje zaangażowanie i bliskość z lokalną społecznością, nosząc mundury w miejscach pracy i edukacji.
  1. 10 maja obchodzony jest jako dzień, w którym żołnierze prezentują mundury w codziennych środowiskach.
  2. Akcja "Dumni z Munduru" podkreśla gotowość i patriotyzm żołnierzy, a także promuje program "Pracodawca przyjazny WOT".
  3. Żołnierze z 7. Pomorskiej Brygady OT, pracujący m.in. na platformach wiertniczych, aktywnie uczestniczą w życiu cywilnym i wojskowym.
  4. Projekt ten jest okazją do dyskusji o wpływie służby wojskowej na życie codzienne i roli żołnierzy w społeczeństwie.

W ramach projektu "Dumni z Munduru", żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mieli okazję zaprezentować swoje mundury w miejscach publicznych i prywatnych, co stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania wojska jako integralnej części społeczeństwa. Akcja ta odbyła się 10 maja i objęła żołnierzy z całej Polski, w tym z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Żołnierze w codziennym życiu

Żołnierze, którzy na co dzień pracują w różnych sektorach - od edukacji po przemysł górniczy - mieli możliwość pokazać, jak umundurowanie wpisuje się w ich codzienne obowiązki. Niezależnie od tego, czy są nauczycielami, czy pracownikami platform wiertniczych, ich obecność w mundurach wojskowych jest symbolem dążenia do bezpieczeństwa i stabilności kraju.

- Jesteśmy w pełni dyspozycyjni zarówno w pracy jak i podczas służby wojskowej – mówi Paweł, strażak na platformie. - Praca na platformie jest w systemie dwa na dwa tygodnie. W jednym i drugim zapewniamy bezpieczeństwo strategiczne w naszym kraju, dbając o nie i służąc Ojczyźnie.

- Nasz pracodawca jest dumny, że ma w swoich szeregach żołnierzy z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy mogą szkolić się i być w pełnej gotowości w dzień i w nocy na platformie oraz w wojsku. Akcja "Dumni z munduru" uczy i buduje w nas patriotyzm i dumę, a w lokalnej społeczności poczucie bezpieczeństwa, że są wśród nich żołnierze Obrony Terytorialnej, którzy są zawsze gotowi i zawsze blisko, nawet na Bałtyku – dodaje Michał, wiertacz.

Znaczenie służby wojskowej w życiu codziennym

Projekt "Dumni z Munduru" nie tylko zwiększa widoczność żołnierzy w społeczeństwie, ale również sprzyja budowaniu mostów między sektorem cywilnym a wojskowym. Dzięki temu mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć znaczenie służby wojskowej i jej wpływ na codzienne życie, co z kolei przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i zaufania do Wojsk Obrony Terytorialnej.


Na podst. Urząd Miasta w Gdyni