Urząd Miasta organizuje wiosenne porządki – od głównych ulic po strefy parkowania
Wraz z nadejściem wiosny, nasze miasto przystępuje do gruntownego odświeżenia swojego wyglądu. Prace porządkowe, które już się rozpoczęły, mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Wiosenne porządki to kompleksowe działania obejmujące zarówno przestrzenie publiczne, jak i tereny zielone, a także infrastrukturę drogową i miejską.
  • Zainicjowanie prac porządkowych dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym.
  • Zamiatanie ulic, chodników i dróg rowerowych w celu usunięcia zimowych zanieczyszczeń.
  • Odtwarzanie oznakowania poziomego oraz pielęgnacja zieleni i małej architektury.
  • Kontynuacja napraw nawierzchni oraz czyszczenie urządzeń sygnalizacji świetlnej.

Wiceprezydent miasta, Marek Łucyk, podkreśla wagę rozpoczętych działań: "Pierwsze prace porządkowe w naszym mieście już się rozpoczęły. W tym miesiącu rozpoczęliśmy zamiatanie ulic, ciągów pieszych i rowerowych. Dział LIZUD do tej pory wywiózł z ulic, ciągów pieszych i chodników około 150 ton nieczystości. Sprzątanie w pełnym zakresie rozpocznie się 2 kwietnia".

Prace porządkowe nie ograniczają się jedynie do zamiatania. Miasto wykorzystuje nowoczesne metody takie jak zamiatanie mechaniczne na mokro, co pozwala ograniczyć pylenie, a także oczyszczanie ręczne w mniej dostępnych miejscach. Dodatkowo, ważnym aspektem wiosennych porządków jest dbałość o tereny zielone, które są wizytówką naszego miasta. Prace w parkach i na skwerach obejmują grabienie, spulchnianie gleby, przycinanie roślinności oraz nawożenie.

Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne i przyjemne korzystanie z przestrzeni publicznych, miasto planuje również prace związane z odtwarzaniem oznakowania poziomego oraz pielęgnacją elementów małej architektury, takich jak ławki, leżaki czy urządzenia na placach zabaw. Warto podkreślić, że bezpieczeństwo sprzętów na placach zabaw jest kontrolowane przez cały rok, jednak wiosną przewidziane są dodatkowe prace konserwacyjne.

Kontakt z mieszkańcami jest dla miasta priorytetem. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące potrzeb sprzątania czy ubytków zagrażających bezpieczeństwu mogą być przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, a także telefonicznie. Dzięki temu, działania porządkowe mogą być jeszcze bardziej skuteczne i dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Wiosenne porządki to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu życia w naszym mieście. Dzięki wspólnym działaniom, możemy cieszyć się czystym i zadbanych otoczeniem, które sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu i korzystaniu z uroków wiosny.


Według informacji z: Urząd Miasta