Gdynia oddała hołd bohaterom: 79. rocznica zakończenia walk
W hołdzie bohaterom: Gdynia obchodzi 79. rocznicę wyzwolenia. W naszym mieście odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie walk i wyzwolenie Gdyni spod niemieckiej okupacji. W tych wyjątkowych chwilach pamięci, mieszkańcy wraz z lokalnymi władzami i przedstawicielami Marynarki Wojennej złożyli hołd tym, którzy przyczynili się do wolności naszego miasta.
  1. Uroczystości przed pomnikiem Polski Morskiej zgromadziły przedstawicieli władz, mieszkańców i Marynarkę Wojenną.
  2. Przemówienie przewodniczącej Rady Miasta, Joanny Zielińskiej, podkreśliło tragiczny okres okupacji i bohaterstwo harcerzy.
  3. W hołdzie harcerzom, na maszcie flagowym Urzędu Miasta zawisła kopia bandery żaglowca „Zawisza Czarny”.
  4. Obchody zakończyły się złożeniem wieńców i kwiatów przed pomnikiem, z wojskową asystą honorową.

W czwartek, 28 marca, nasze miasto świętowało 79. rocznicę jednego z najważniejszych momentów w swojej historii - wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. Mimo upływu lat, pamięć o tych dramatycznych czasach i bohaterstwie mieszkańców pozostaje żywa. W centrum tych wydarzeń stał pomnik Polski Morskiej, gdzie zebrała się społeczność lokalna, aby oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność Gdyni.

Wśród mówców znalazła się Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta, która przypomniała ciemne czasy hitlerowskiej okupacji, podkreślając zarówno tragedię mieszkańców, jak i niezłomność ducha gdynian.

– Trwający ponad pięć i pół roku okres hitlerowskiej okupacji stanowi najtragiczniejszą kartę w historii naszego miasta. Wielu mieszkańców straciło życie – m.in. w Piaśnicy i obozie Stutthof. Dziesiątki tysięcy ludzi musiało opuścić swoje mieszkania w ramach przymusowych deportacji i wyjechać w nieznane. Pozostali gdynianie byli poddawani procesowi germanizacji, ale niemieckim władzom nie udało się zatrzeć przedwojennego etosu naszego miasta. W tym dniu należy tez przypomnieć gdyńskich harcerzy, którzy od pierwszych dni okupacji rozpoczęli działalność konspiracyjną. Harcerzom Tajnego Hufca zawdzięczamy m.in. to, że miasto niewiele ucierpiało w czasie walk w 1945 roku – mówiła podczas uroczystości przewodnicząca Rady Miasta.

Dzień ten był również okazją do przypomnienia wyjątkowej roli, jaką w historii miasta odegrali harcerze. Ich odwaga i spryt, zwłaszcza podczas akcji B-1 i B-2, przyczyniły się do minimalizacji strat w infrastrukturze miasta i uratowania wielu istnień. Symboliczne gesty, takie jak wywieszenie kopii bandery „Zawisza Czarny” i prezentacja banera z hasłem „Harcerze uratowali Gdynię – 28.03.1945”, stanowiły wyraz uznania dla młodych bohaterów.

Zakończenie uroczystości, złożenie wieńców i kwiatów przy dźwiękach wojskowej asysty honorowej, stanowiło godny hołd dla tych, którzy przyczynili się do wyzwolenia Gdyni. W ten sposób mieszkańcy i władze miasta wspólnie podkreślili wagę pamięci i szacunku dla historii, która kształtuje naszą tożsamość i przyszłość.


Urząd Miasta