Gdynia buduje giganta: w porcie powstaje drugi największy dok w Europie
W Gdyni powstaje coś, co zmieni oblicze Polskiej infrastruktury morskiej. Port Gdynia, jeden z wiodących punktów logistycznych na Bałtyku, jest obecnie miejscem intensywnych prac budowlanych. To tutaj, przy wykorzystaniu jednego z największych kafarów w Europie, kształtuje się przyszłość polskiego handlu morskiego.
  1. W Port Gdynia trwa budowa wnęki dokowej, etap kluczowy projektu, osiągając 85% zaawansowania prac.
  2. Projekt obejmuje między innymi budowę nowego doku pływającego i akwenu do manewrów dla statków o długości do 400 metrów.
  3. Za realizację odpowiada konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A., które rozpoczęło prace pół roku temu.
  4. Prace kafarowe, wykorzystujące drugi co do wielkości kafar w Europie, dotyczą m.in. pogrążania stalowych rur w trudnych warunkach gruntowych.
  5. Paweł Ciomek z Grupy NDI podkreśla kluczowy moment projektu i zakończenie robót kafarowych oraz rozbiórek na nabrzeżach wschodnim i północnym.

Na terenie Portu Gdynia trwa inwestycja, która pozwoli na obsługę największych jednostek pływających. W ramach pierwszego etapu powstają nowe elementy infrastruktury, w tym wnęka dokowa i obrotnica umożliwiająca statkom o długości do 400 metrów wykonywanie manewrów. Jest to element szerszego planu modernizacji i rozbudowy portu, mający na celu umocnienie jego pozycji na morskiej mapie Europy.

Za prace, które ruszyły pół roku temu, odpowiada doświadczone konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A. Ich zespoły inżynierów i budowlańców zmierzyły się z trudnym zadaniem, którym jest budowa w wymagających warunkach gruntowych portowej infrastruktury. Do realizacji projektu posłużono się jednym z największych kafarów na Starym Kontynencie, co jest dowodem na innowacyjność i skale przedsięwzięcia.

– Jesteśmy w kluczowym momencie realizacji tego projektu. Udało się zakończyć prace kafarowe na nabrzeżu wschodnim, niedługo zakończą się także na nabrzeżu północnym. Osiągnęliśmy około 85% zaawansowania nie tylko robót kafarowych, ale też rozbiórek. Zakończyliśmy je na części lądowej, lecz kontynuujemy rozbiórkę podwodnych elementów konstrukcji. Zrealizowane dotychczas prace umożliwiły nam wykonywanie żelbetowej nadbudowy – wyjaśnia Paweł Ciomek, kierownik budowy z Grupy NDI.

Warto podkreślić, że projekt ten nie tylko zwiększy potencjał logistyczny Portu Gdynia, ale również przyczyni się do poprawy konkurencyjności polskiego sektora morskiego na arenie międzynarodowej. Inwestycja ta jest jednym z najważniejszych kroków w dążeniu do modernizacji i rozbudowy polskich portów, co z kolei wpłynie na wzrost gospodarczy całego regionu.


Opierając się na: Urząd Miasta