Czy firma windykacyjna pomoże wyjść z długu?

Zadłużenie finansowe może być poważnym problemem. Szczególnie, kiedy skala długów znacznie przewyższa budżet zadłużonego. Wsparciem w takiej sytuacji może być firma windykacyjna, a jej rola nie musi wcale ograniczać się do prowadzenia postępowania windykacyjnego. W jaki sposób firma windykacyjna może pomóc z uregulowaniem długów?

Zadłużenie Polaków coraz większe

Nieuregulowane zadłużenia dotyczą sporej grupy Polaków. Jak wskazuje Krajowy Rejestr Długów zadłużenie konsumentów przekroczyło już 45 mld zł, a w ostatnim roku wzrosło o niemal 3 mld zł1. Zadłużenia Polaków dotyczą najczęściej opóźnień w spłatach rat kredytów i pożyczek oraz zaległości w opłatach za media czy mieszkanie. Jak duża jest skala problemu? W KRD widnieje 2,3 mln dłużników2.

Samodzielne uporanie się z zadłużeniem może być trudne. Szczególnie w przypadku, kiedy zalegający z płatnościami próbował ratować swoją sytuację, zaciągając kolejne zobowiązania, a tym samym wpadł w tzw. spiralę zadłużenia. Pomoc firmy windykacyjnej w ustaleniu nowych - przede wszystkim osiągalnych finansowo przez daną osobę - warunków spłaty posiadanych zobowiązań może znacznie ułatwić uporanie się z zadłużeniami.

Firma windykacyjna to nie komornik

Działalność firm windykacyjnych utożsamiana jest z reguły z egzekucją długu. I chociaż windykacja zadłużenia jest ich głównym profilem działalności, to zasadniczą kwestią jest sposób, w jaki realizują proces odzyskania należności. Warto mieć na uwadze, że firma windykacyjna a komornik to dwie różne formy egzekwowania zadłużenia. Co ważne, pracownik firmy windykacyjnej może odwiedzić zadłużonego w jego miejscu zamieszkania, jednak zgodnie z obowiązującym firmy windykacyjne art. 5 Kodeksu cywilnego – jego działania nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Firmy windykacyjne przestrzegają kodeksów etycznych. Stosowanie „Zasad dobrych praktyk firm windykacyjnych”, opracowanych dla zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przedsiębiorstw z tej branży oznacza działanie w oparciu o najwyższe standardy,

Firma windykacyjna otwarta na zadłużonego

Chociaż firma windykacyjna działa na wniosek wierzyciela, osoba zadłużona nie powinna traktować jej jak wroga. Wręcz przeciwnie, odpowiedzialne i dojrzałe podejście wobec posiadanych zadłużeń może być podstawą do wypracowania realnych warunków spłaty zobowiązań. Co więcej, niektóre firmy windykacyjne chcą zadłużonym maksymalnie usprawnić proces spłaty należności i udostępniają im możliwość założenia w swoim serwisie internetowym konta, które pozwoli nie tylko monitorować stan zadłużeń, ale również spłacać je zgodnie z harmonogramem w najwygodniejszy dla danej osoby sposób (np. BLIKIEM, automatyczną płatnością, tradycyjnym przelewem).

Różnego rodzaju rozwiązania oferowane przez firmę windykacyjną mają jeden cel: ustalenie z osobą zadłużoną harmonogramu spłaty w taki sposób, aby ta była jak najbardziej dopasowana do indywidualnych potrzeb zadłużonego (zarówno pod kątem wysokości rat i terminów ich spłaty, jak też formy regulowania należności i śledzenia postępów w spłacie). Chęć współpracy z firmą windykacyjną znacznie ułatwi przeprowadzenie całego procesu uregulowania należności.

Długi trzeba spłacić

Przekazanie przez wierzyciela zadłużeń do firmy windykacyjnej nie oznacza wcale, że zadłużony znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Wręcz przeciwnie: warto tę sytuację potraktować jako ostatnią szansę na skuteczne uporanie się z długami. Wsparcie specjalisty w tym zakresie w połączeniu z dopasowaniem rozwiązań do indywidualnych możliwości osoby zadłużonej stwarza realne szanse na rozwiązanie sytuacji, jaką są długi.

To, czego na pewno nie powinno się robić, kiedy skontaktuje się z nami firma windykacyjna, to jej unikać. Za swoje decyzje finansowe, a tym bardziej za zaciągnięte zobowiązania trzeba prędzej czy później ponieść odpowiedzialność. Im wcześniej uda się spłacić posiadane zaległości, tym lepiej. Uregulowanie zobowiązań wpłynie pozytywnie nie tylko na koszty związane z ich obsługą (odsetki, koszty monitów czy procedury windykacyjnej), ale przede wszystkim na stabilność finansową zadłużonego i jego komfort psychiczny, że w końcu udało mu się uporać z zadłużeniem. Błędy – także te dotyczące nieterminowych spłat pożyczek czy kredytów – popełnia wiele osób. Jednak niemal każdy błąd można naprawić. Firma windykacyjna może pomóc naprawić ten dotyczący długów.

1 KRD, Portfele Polaków w opłakanym stanie: zadłużenie rośnie, oszczędności topnieją - https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2023/portfele-polakow-w-oplakanym-stanie-zadluzenie-rosnie-oszczednosci-topnieja

2 Ibidem.