Dziś w sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego. W odprawie uczestniczyli m.in. Wojewoda Pomorski p. Dariusz Drelich oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Wiesław Byczkowski. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński zaprezentował wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w ubiegłym roku, wskazał również główne cele i założenia do realizacji w roku 2023.

Dziś w sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się odprawa służbowa pomorskich policjantów podsumowująca ich pracę w 2022 roku. Odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp Andrzej Łapiński. W odprawie uczestniczyli Wojewoda Pomorski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Prokuratury Regionalnej, Prokuratur Okręgowych oraz Prokuratur Rejonowych. Gościliśmy także kierownictwo współpracujących służb mundurowych: Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzeja Prokopskiego i Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotra Sochę. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński zaprezentował wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w ubiegłym roku, wskazał również główne cele i założenia do realizacji w roku 2023.
Komendant wojewódzki podziękował pomorskim policjantom i pracownikom cywilnym Policji za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa. Wojewoda Pomorski w swoim przemówieniu podkreślił ogromną rolę Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie województwa.
Podczas tych 12 miesięcy doszło do 55466 przestępstw, to o 3168 mniej niż w 2021 roku. Statystyki to nie tylko liczby, a konkretne zdarzenia, setki godzin pracy policjantów pełnionej całą dobę. Mimo że dużo pracy przed nami to prognozy na ten rok są pozytywne.
W minionym roku każdej doby na ulicach naszego województwa pełniło służbę średnio ponad 900 policjantów prewencji oraz ponad 250 policjantów ruchu drogowego, którzy reagowali codziennie na blisko 1300 wykroczeń zatrzymywali średnio ponad 30 podejrzewanych o przestępstwa. Codziennie też przeprowadzali ponad 1400 interwencji.
Odnotowaliśmy wzrost wykrywalności przestępstw o 3,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mniejszą liczbę czynów odnotowano w kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie takich jak rozboje, kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów. Policjanci byli bardziej skuteczni w wykrywaniu przestępstw takich jak bójki i pobicia ich wykrywalność wzrosła o ponad 9% i wynosi ponad 86%. Kilkuprocentowy wzrost nastąpił również w wykrywalności przestępstw skierowanych przeciwko mieniu takich jak kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów, uszkodzenie mienia, których wykrywalność wzrosła o ponad 6%, wzrosła również o kilka procent wykrywalność przestępstw gospodarczych oraz narkotykowych- ich poziom wykrywalności wynosi ponad 95%,
Policyjni śledczy w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości blisko 42 773382.
Warto wspomnieć o tym, że policjanci zajmujący się prewencją, profilaktyką społeczną zorganizowali 57 debat społecznych z cyklu "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ". Ponadto w 2022 roku policjanci prewencji zrealizowali blisko 10 tys. przedsięwzięć m.in. spotkań z młodzieżą, seniorami np. w zakresie bezpieczeństwa osobistego, uzależnień, przestępstw z nienawiści, patologii, cyberzagrożeń, bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania. Podczas których uświadamiali o zagrożeniach i edukowali jak zapobiec przestępstwu oraz w jaki sposób należy postępować, gdy padnie się jego ofiarą.
Aktywni byli również dzielnicowi, którzy w minionym roku pełnili blisko 80 tys. służb obchodowych i przeprowadzili ponad 16 tys. spotkań z lokalną społecznością.
Codzienna praca policjantów nie byłaby możliwa, gdyby nie ścisła współpraca z mieszkańcami. Z roku na rok coraz więcej osób czuje się również współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania i w momencie, kiedy występuje zagrożenie, reaguje niezwłocznie i stosownie do sytuacji. Odzwierciedla to aktywność mieszkańców związana z nanoszeniem zagrożeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku jej funkcjonowania, czyli od lipca 2016 roku mieszkańcy nanieśli na nią 139 689 tys. zagrożeń, a tylko w roku 2022 było ich naniesionych blisko 21 tys. Policjanci od początku istnienia mapy potwierdzili ponad 50% zgłoszeń, czyli 72 tys. z czego wyeliminowali 66 962 zagrożeń, czyli ponad 93%. Najwięcej naniesionych zagrożeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz nieprawidłowego parkowania.
Jeżeli chodzi o ruch drogowy mieszkańcy Pomorza mimo wciąż rosnącej na naszych drogach liczby pojazdów, mogą czuć się bezpiecznie. W minionym roku spadła zarówno ilość wypadków drogowych oraz liczba osób w nich poszkodowanych, jak i liczba wypadków z udziałem pieszych. W 2022 roku doszło do 1596 wypadków drogowych, w wyniku których 1944 osoby zostały ranne, 101 osób zmarło. Policjanci w ciągu minionego roku przeprowadzili ponad pół miliona badań na zawartość alkoholu w organizmie, zatrzymali 3467 nietrzeźwych kierujących. Do największej liczby zdarzeń w 2022 roku doszło w miesiącach letnich. Głównymi przyczynami wypadków były w kolejności: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (22,4% wypadków), niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (19,4% wypadków), nieudzielenie pierwszeństwa pieszym (13,2% wypadków). W całym województwie wypadków z udziałem pieszych było 336 (o 48 mniej niż w 2021 r.), rannych pieszych – 321 (o 41 mniej niż w 2021 r.), zabitych pieszych – 24 (o 7 mniej niż w 2021 r.). Wraz z poprawą ogólnego bezpieczeństwa pieszych w naszym regionie, nastąpił również spadek ilości wypadków na przejściach dla pieszych. W 2022 roku takich zdarzeń było 168 (mniej o 22), w ich wyniku rannych zostało 159 pieszych (o 27 mniej), a zginęło 12 pieszych (ten sam poziom co w roku 2021).
W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu ogółem 474 imprez masowych to o ponad 74% więcej niż w roku 2021. Były to imprezy sportowe, ale również artystyczno-rozrywkowe. Zwiększyła się również o ponad 68% liczba zabezpieczanych przez policjantów meczów piłki nożnej. W minionym roku zabezpieczaliśmy ich aż 52.
2022 rok to także uzupełnienie nowoczesnej floty pojazdów w garnizonie pomorskim. Policjanci otrzymali nowe radiowozy z nowym oznakowaniem, a także inne pojazdy osobowe z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, kilka quadów i motocykli oraz nowoczesne pojazdy przeznaczone dla przewodników psów służbowych, oraz ich czworonożnych podopiecznych.
Do służby w garnizonie pomorskim dołączyło także 284 nowych funkcjonariuszy, którzy wsparli głównie swoich starszych służbą kolegów w jednostkach terenowych, w wydziałach prewencji i w ruchu drogowym. W minionym roku do służby aplikowało 1055 kandydatów. Obecnie wakat wynosi zaledwie 3 procent.
 Jeżeli przeczytałeś informacje na temat działań policjantów i myślisz poważnie o swojej przyszłości, bo chciałbyś pomagać i chronić innych, kilknij: https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/rekrutacja.php, a dowiesz się, jak zostać jednym z pomorskich policjantów