Wczoraj policjanci spotkali się ze studentami Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni w Muzeum Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Po obejrzeniu zbiorów muzealnych funkcjonariuszki opowiedziały o swojej pracy i przedstawiły argumenty wskazujące na atrakcyjność tego zawodu. Słuchacze z zainteresowaniem słuchali i zadawali pytania.

O tym, dlaczego zawód policjanta jest atrakcyjny, jak dostać się do Policji i jak wygląda służba w tej formacji, dowiedzieli się studenci z Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Spotkanie z słuchaczami miało miejsce w Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji i Uniwersytetu Gdańskiego.

Studenci mieli okazję zobaczyć między innymi eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentację kryminalistyczną wraz ze zdjęciami dotyczącymi głośnych spraw, a także przyrządy wykorzystywane do popełnionych w przeszłości przestępstw. Po obejrzeniu zbiorów muzealnych i obejrzeniu krótkich nagrań dokumentalnych policjantki opowiedziały o specyfice służby na danych stanowiskach oraz o wymaganiach stawianych kandydatom do służby. Podczas spotkania studenci słuchali z zainteresowaniem o pracy w Policji i zadawali pytania.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Policji mogą znaleźć niezbędne informacje na ten temat na stronie internetowej https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/