Wczoraj w Konsulacie Kultury w Gdyni policjanci uczestniczyli w spotkaniu, dotyczącym działań na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W trakcie posiedzenia omówiono pracę członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W Gdyni działa program „Niebieski Patrol”, w ramach którego policjanci wspólnie z psychologami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni pomagają rodzinom dotkniętym przemocą domową. Zadaniem takich patroli jest przeprowadzenie interwencji, które mają zapewnić bezpieczeństwo osobom, wobec których skierowana jest przemoc oraz odizolowanie od osoby stosującej przemoc.

Wczoraj w Konsulacie Kultury w Gdyni odbyło się posiedzenie zorganizowane przez pracowników ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli policjanci z gdyńskiego garnizonu, którzy w swojej codziennej służbie zajmują się również obszarem związanym z przemocą w rodzinie.

Podczas posiedzenia podsumowano i omówiono pracę członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a także rozmawiano o wsparciu i działaniach profilaktycznych skierowanych do osób uwikłanych w przemoc.