• 20 maja pomorscy policjanci przeprowadzą działania pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, przypomnienie, że są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy.