Piaszczysty teren położony przy II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, pełniący dotychczas rolę boiska do piłki nożnej, wkrótce może przejść niemałe przeobrażenie. W jego miejscu ma powstać nowoczesna, dwukondygnacyjna i wielofunkcyjna hala sportowa. W ramach inwestycji ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej.

Boisko o piaszczystej nawierzchni niegdyś było sercem sportu placówki przy ulicy Wolności. Po wybudowaniu nowoczesnych obiektów przyszkolnych (dwóch o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki oraz jednego ze sztuczną trawą do piłki nożnej), zajęcia sportowe w pierwszej kolejności odbywają się właśnie na tych boiskach. Stąd projekt, który przewiduje wybudowanie nowoczesnej, dwukondygnacyjnej hali sportowej w miejscu niedawnego „piłkarskiego centrum” II Liceum Ogólnokształcącego.
– To bardzo dobra wiadomość. Jestem przekonany, że to inwestycja, z której skorzystaliby nie tylko uczniowie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. I dodaje: – Zapotrzebowanie na sport w Gdyni jest coraz większe i z ogromną radością wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Liczymy, że w przyszłości obiekt przy ulicy Wolności będzie tętnił życiem i przyczyni się do oszlifowania niejednej przyszłej gwiazdy gdyńskiego sportu.

Obiekt ma być wielofunkcyjny.
– Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie sali do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni sportowej drewnianej, z możliwością podzielenia boiska na części. Będzie to zatem obiekt odpowiadający zróżnicowanym potrzebom społeczności lokalnej – mówi Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

W kole środkowym zostanie wykonane logo Gdynia Sport, zamontowane mają zostać dwie elektroniczne tablice do wyświetlania wyników wraz z pulpitem sterującym oraz dwa zegary przedstawiające pomiar 24-sekundowy. Zaplanowano także wykonanie trybuny, magazynu na sprzęt sportowy, co najmniej trzech kompleksów szatniowo-sanitarnych, jednej szatni z pomieszczeniem sanitarnym dla sędziów lub nauczycieli wychowania fizycznego, sali fitness i siłowni o nawierzchni z wykładziny sportowej, sali konferencyjnej, biura kierownika obiektu, niezbędnych pomieszczeń gospodarczych oraz technicznych, sanitariatów ogólnodostępnych na każdej kondygnacji, a także windy osobowej.
– Dokumentacja będzie obejmowała również zagospodarowanie zewnętrzne w zakresie ogrodzenia terenu, wykonania ciągów pieszych oraz dróg dojazdowych, zieleni, małej architektury, oświetlenia terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, czy stojaków rowerowych – dodaje dyrektor GCS.

Projektowany obiekt zostanie podłączony do niezbędnych mediów w celu jego prawidłowego funkcjonowania oraz dostosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej.