Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Badania ilościowe – w czym mogą nam pomóc?

Do najczęściej stosowanych metod badawczych możemy zaliczyć badania ilościowe. Stosowane są bardzo często ze względu na swoją skuteczność i uniwersalność, ponieważ mogą dotyczyć różnych branż oraz grup docelowych. Otrzymane dane są naprawdę łatwe w analizie, a do tego mogą okazać się bardzo przydatne dla przedsiębiorstwa.

Na czym polegają badania ilościowe?

Testy ilościowe służą do pomiaru różnych zjawisk. Dzięki nim możemy określić takie dane, jak natężenie występowania danego zjawiska oraz mogą ukazywać nam związki przyczynowo-skutkowe. Szczególnie ważną zaletą jest to, że próby ilościowe są powtarzalne, co oznacza, że jeżeli powtórzymy badania w takich samych warunkach, wyniki powinny być identyczne. Tego typu badania ilościowe są wykonywane na dużych próbach, a do ich przebiegu wykorzystuje się standardowe narzędzia oraz techniki badawcze. Celem prowadzonych testów ilościowych z reguły jest zapoznanie się z zachowaniami konsumentów oraz wybranie odpowiednich form marketingu, które w największy sposób wpływają na decyzje klientów.

Wybór respondentów

Próby ilościowe wymagają od nas określenia grupy respondentów, ponieważ pomoże to nam w opracowaniu schematu całego badania. Nie ma możliwości prowadzenia badań na całości populacji, ponieważ trudnym jest dotarcie do każdego respondenta, a cała grupa jest dość duża. W związku tym prowadzi się testy ilościowe jedynie na części populacji, którą nazywa się próbą. Musimy zwrócić uwagę na dobór odpowiedniej próby tak, aby zapewnić reprezentacyjność badań. W ten sposób możemy uznać, że wyniki badań uzyskane ca danej próbie są takie same, jak te uzyskane na całej populacji.

Badania ankietowe, czyli o najpopularniejszej formie badań ilościowych

Najczęściej wybieraną formą testów ilościowych są badania ankietowe. Najczęściej stosuje się je, aby przebadać szeroką grupę osób w niewielkim czasie. Całość polega na przeprowadzeniu pisemnego wywiadu przy pomocy odpowiedniego kwestionariusza. Przygotowanie kwestionariusza jest naprawdę ważne, ponieważ to właśnie z niego będziemy mieli możliwość pozyskania wszelkich danych. Formularz do testów ilościowych najczęściej składa się z zamkniętych pytań. Co za tym idzie mamy przedstawione pytanie oraz gotowe odpowiedzi. Badane osoby mają za zadanie wybrać jedną odpowiedź spośród sugerowanych. Osoby przygotowujące formularz z reguły przygotowują odpowiedzi tak, aby wyczerpać wszelkie możliwe rozwiązania.

W związku z tym, że ankieta jest badaniem anonimowym, sprzyja to podawaniu szczerych odpowiedzi. Badania ilościowe przeprowadzone w formie ankiet nie wymagają od nas posiadania dużego zespołu badawczego, a do tego są dość tanie. Ankiety stosowane są wbrew pozorom naprawdę często. Wadą badania ankietowego jest to, że nie możemy wyróżnić indywidualnych cech respondentów oraz niska niechęć do wypełniania formularzy. Po zgromadzeniu danych wprowadzane są one następnie do komputerów. Z kolei potem następuje analiza komputerowa zgromadzonych danych przy pomocy określonych metod statystycznych. Umożliwi to nam wnioskowanie na całej populacji.

Testy ilościowe to obecnie popularne metody marketingowe, które mają za zadanie pomóc nam zgromadzić informacje o klientach oraz sytuacji na rynku. Mamy możliwość zapoznania się z preferencjami odbiorców naszych towarów co w dużym stopniu pozwoli nam stworzyć odpowiednią strategię marketingową. Wbrew pozorom informacje, które możemy pozyskać stosując badania ilościowe, są nieograniczone. Wszystko zależy od tego, czego potrzebuje dane przedsiębiorstwo.