Wczoraj policjanci z gdyńskiej komendy przy współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni zorganizowali i przeprowadzili debatę społeczną. Debata była już kolejnym spotkaniem pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". W czasie dyskusji między innymi omówiono zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Wszyscy uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami w kontekście omawianego zagadnienia.

Wczoraj policjanci z Gdyni przy współpracy z kadrą Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni zaprosili mieszkańców miasta, a w szczególności uczniów szkół średnich oraz studentów na spotkanie poświęcone niebezpieczeństwom związanym z zażywaniem środków odurzających.  Podczas debaty eksperci, wśród których znaleźli się przedstawiciele gdyńskiej komendy, pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni oraz psycholog WSAiB  dyskutowali na tematy związane z odpowiedzialnością karna za posiadanie narkotyków, wpływu narkotyków na organizm ludzki oraz sposobów walki z uzależnieniami. W trakcie dyskusji udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania kierowane do grona specjalistów prowadzących spotkanie.