Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

ogłasza nabór na stanowisko

kierownik Działu Administracji

 

Liczba godzin i wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy – 40 h/1,00 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019 r. w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2019 r.

 

Wymagania dotyczące stanowiska:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek administracja
 • minimum 5-letni staż pracy
 • minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych
 • bardzo dobra znajomość przepisów administracyjnych
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność kierowania zespołem
 • rzetelność, sumienność i odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy, szybkie wykonywanie zadań
 • doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy
  w zespole, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • prawo jazdy kategorii B
 • elastyczność i umiejętność rozwiązywania problemów

 

Zakres powierzonych zadań:

 1. bezpośrednia organizacja i nadzór nad pracą Działu Administracji i jego pracowników (w tym pracowników gospodarczych),
 2. nadzór oraz gospodarowanie nieruchomościami oraz nadzór nad bieżącą konserwacją
  i zabezpieczeniem pomieszczeń, sprzętu i urządzeń technicznych należących do majątku Biblioteki,
 3. opracowywani planów bieżących remontów budynkach Biblioteki,
 4. realizacja umów zawartych z Wykonawcami, kontrola wykonania remontów oraz rozliczanie prac powierzonych Wykonawcom ,
 5. nadzór i współpraca z podmiotami gospodarczymi z zakresu obsługi techniczno-administracyjnej działającymi na rzecz Biblioteki,
 6. koordynacja zaopatrzenia filii, wszystkich działów Biblioteki w sprzęt i materiały,
 7. prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, znajdującymi się w ewidencji ilościowo-wartościowej i ilościowej. Prowadzenie ewidencji inwentarza, jego prawidłowe oznakowanie, ocena jego przydatności, sposobu zagospodarowania oraz przygotowywanie przedmiotów i urządzeń do likwidacji i właściwie je udokumentować,
 8. realizacja i prowadzenie dokumentacji całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
  w tym: przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorów umów i niezbędnych oświadczeń, udział w pracach komisji przetargowych, obsługa Biuletynu Zamówień Publicznych,
 9. koordynacja pracy sekretariatu oraz czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych Biblioteki,
 10. przygotowywanie pism, analiz i raportów dotyczących pracy Działu oraz opracowywanie projektów zarządzeń Biblioteki w zakresie posiadanych kompetencji,
 11. koordynacja, planowanie i realizacja prac związanych z polityką rozwoju sieci (w tym budów
  i przebudów filii oraz modernizacji infrastruktury IT),
 12. współpraca z filiami i działami merytorycznymi Biblioteki, w tym także opracowanie logistyki działań w przypadku projektów angażujących wiele komórek organizacyjnych Biblioteki oraz ścisła współpraca z Działem Księgowo-Finansowym w zakresie prawidłowego wydatkowania środków publicznych,
 13. akceptowanie i opisywanie faktur pod względem merytorycznym oraz zgodności z przepisami
  z zakresu zamówień publicznych.

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w terminie między 11 a 15 lutego 2019 r.

 

Informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 10.02.2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule podając nazwę stanowiska. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Administracji, ogłoszonego 4 lutego 2019 r. i prowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. „