Zaświadczenia i wnioski na wybory do PE: jak głosować poza miejscem zamieszkania?
W najbliższą niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Aby zagłosować poza miejscem zamieszkania, konieczne jest uzyskanie odpowiednich dokumentów. Dowiedz się, jakie masz opcje i jakie kroki musisz podjąć, by móc oddać swój głos.
  1. Uzyskaj zaświadczenie o prawie do głosowania do 6 czerwca.
  2. Złóż wniosek o zmianę miejsca głosowania do 6 czerwca.
  3. Pamiętaj, aby mieć przy sobie dowód osobisty w dniu głosowania.
  4. Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami, a 9 czerwca to dzień, w którym wybierzemy 53 europosłów spośród 1020 kandydatów. Aby zagłosować poza miejscowością, w której się mieszka lub jest się zameldowanym, należy zadbać o odpowiednie dokumenty. Do 6 czerwca można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania lub złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwala na głosowanie w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju i za granicą. Aby je otrzymać, wystarczy mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy do 6 czerwca. Należy pamiętać, aby mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dokument jest wydawany od ręki.

W naszym mieście zaświadczenia są wydawane w głównym budynku Urzędu Miasta oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca w Centrum Riviera. Warto pamiętać, że posiadanie zaświadczenia powoduje skreślenie ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, więc w dniu wyborów trzeba mieć przy sobie zarówno dowód osobisty, jak i zaświadczenie.

Drugą opcją jest zmiana miejsca głosowania. Ta opcja jest dla tych, którzy chcą głosować w innym miejscu w Polsce niż miejsce zameldowania. Wniosek o zmianę miejsca głosowania mogą złożyć osoby pełnoletnie, które posiadają czynne prawo wyborcze. Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, w której będzie się przebywać w dniu wyborów, lub drogą elektroniczną, logując się do serwisu ePUAP przez profil zaufany. Wnioski muszą być złożone do 6 czerwca.

Warto zwrócić uwagę na to, że wnioski przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane. W dniu wyborów należy mieć przy sobie dowód osobisty i wypełniony wniosek o zmianę miejsca głosowania. Dokument jest wydawany od ręki. Wyborca, który zmieni miejsce głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania.

Jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest zapisany do spisu wyborców, może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. W zakładce „twoje dane” znajdzie informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Jest to szczególnie ważne, aby uniknąć problemów w dniu wyborów.

Uwaga: w przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania – niezależnie od przyczyny – nie będzie można otrzymać kolejnego takiego dokumentu ani zagłosować w komisji obwodowej właściwej dla miejsca zamieszkania.

Przygotowanie się do wyborów jest kluczowe, aby móc w pełni skorzystać ze swojego prawa do głosowania. Pamiętajmy o terminach i wymaganych dokumentach, aby nasz głos mógł być oddany bez przeszkód.


Na podst. Urząd Miasta Gdynia