Gdynia stawia na dekarbonizację: odchodzimy od węgla na rzecz gazu
Gdynia kontynuuje swoją drogę ku dekarbonizacji, co przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i jakości życia mieszkańców. Wczoraj otwarto nową kotłownię rezerwowo-szczytową nr 2, która zastąpiła największy kocioł węglowy w mieście.
  1. Otwarto kotłownię rezerwowo-szczytową nr 2.
  2. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.
  3. Redukcja zużycia węgla o 20 tys. ton rocznie.
  4. Docelowo pełna dekarbonizacja do 2030 roku.

Zmiany klimatyczne wpływają na naszą codzienność, dlatego konieczne staje się zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. W Gdyni ten proces trwa już od kilku lat, a najnowszym krokiem jest otwarcie kotłowni rezerwowo-szczytowej nr 2. Nowa inwestycja, która zastąpiła kocioł węglowy działający od lat siedemdziesiątych, ma na celu zmniejszenie zużycia węgla o 20 tys. ton rocznie.

Aleksandra Kosiorek, prezydent miasta, podczas uroczystości otwarcia podkreśliła znaczenie tej inwestycji:

– Dekarbonizacja dla Gdyni i jakości życia w Gdyni jest kluczowa. Dzisiejsza inwestycja odpowiada takim danym, jakbyśmy na 20 dni zatrzymali cały transport drogowy w naszym mieście, więc to jest ogromny wpływ na jakość powietrza w Gdyni. Natomiast proces musi dalej się toczyć, dzisiaj razem z prezesami spółek energetycznych, otworzyliśmy sobie drogę do współpracy w przyszłości, żeby takie inicjatywy dla dobra Gdyni – zmniejszanie emisyjności, być może nawet zeroemisyjności, w przyszłości móc podejmować.

Proces dekarbonizacji elektrociepłowni rozpoczął się w 2016 roku od stworzenia kotłowni rezerwowo-szczytowej nr 1, co pozwoliło zrezygnować z mazutu jako źródła paliwa. W 2024 roku uruchomiono kocioł parowy K10, a teraz do użytku oddano kotłownię rezerwowo-szczytową nr 2. Dzięki tym działaniom udało się znacząco zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, zaznaczył:

– Dobra wiadomość dla Gdyni, dobra wiadomość dla mieszkańców, dla turystów – wyłączamy blok węglowy, który spalał 20 tysięcy ton węgla rocznie. Zapewniliśmy redukcję emisji wynikającą ze zmiany paliwa z węgla, początkowo na lekki olej opałowy, a później na gaz – sięgają 90-95%. Zmieniamy źródła zasilania Gdyni w ciepło, redukujemy emisyjność tych źródeł. To jest symbol tego, jak zmienia się polska energetyka. Staramy się, aby była coraz bardziej zeroemisyjna, niskoemisyjna, żebyśmy wszyscy oddychali czystym powietrzem.

Pierwszy etap dekarbonizacji przewiduje obniżenie emisji tlenków siarki o 88%, tlenków azotu o 67% oraz pyłów o 90%. Drugi etap, planowany na 2026 rok, zakłada uruchomienie agregatów kogeneracyjnych (gazowych) oraz doprowadzenie gazu za pomocą gazociągu. Ostatecznie, w ramach trzeciego etapu, planowane jest uruchomienie kotła biomasowego.

Całkowity koszt projektu wynosi 40 mln zł, a docelowo do 2030 roku 100% produkowanego ciepła ma pochodzić z paliw innych niż węglowe. Długofalowy plan zakłada, że do 2050 roku elektrociepłownia w Gdyni stanie się zeroemisyjna.


Według informacji z: Urząd Miasta Gdynia