Trójmiasto i Pomorze wspólnie dla ochrony przyrody
W regionie Trójmiasta i Pomorza powstała nowa inicjatywa, która ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzanie proekologicznych rozwiązań w lokalnych instytucjach kultury, edukacji i nauki. Współpraca ta, zainicjowana rok temu, już teraz przynosi pierwsze efekty.
  1. Utworzenie sieci współpracy instytucji kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.
  2. Podpisanie listu intencyjnego przez 21 instytucji.
  3. Wspieranie proekologicznych inicjatyw i edukacji ekologicznej.
  4. Angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz ochrony środowiska.

Sieć współpracy, która zrzesza instytucje z różnych dziedzin, ma na celu nie tylko wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, ale również stworzenie modelu działania, który będzie mógł być stosowany na szerszą skalę. "Instytucje najlepiej i najszybciej uczą się przez doświadczanie. A jeszcze szybciej, korzystając z doświadczeń innych instytucji. Sprawa zmian klimatu i wyzwań związanych z ekologicznym życiem jest bardzo poważna, tym bardziej cieszymy się, że zawiązana rok temu sieć ma szansę przyspieszyć wdrażanie nowoczesnych proekologicznych rozwiązań także u nas – w Konsulacie Kultury" – mówi Beata Nawrocka, Dyrektorka Gdyńskiego Centrum Kultury.

W ramach współpracy, instytucje te podejmują różnorodne działania, od organizacji zielonych festiwali, przez edukację ekologiczną, po wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań w zarządzaniu codzienną działalnością. Alicja Harackiewicz, Dyrektor Centrum Nauki Experyment w Gdyni, podkreśla: "Bacznie obserwujemy raporty i badania, nowe koncepcje rozwiązań prośrodowiskowych, nowiny ze świata nauki, kultury czy gospodarki. Uważnie śledzimy także greenwashing i fake newsy w tym obszarze. Chcemy też budować szeroko świadomość potrzeby zmian wewnątrz i wokół naszej organizacji poprzez włączanie w akcje ekologiczne naszych pracowników, partnerów, współpracowników czy odbiorców: zwiedzających, widzów czy tylko obserwatorów. Chcemy promować dobre rozwiązania czy nawyki, możliwe do wprowadzenia w naszym życiu. Chcemy też zarażać optymizmem – nauka nie śpi, technologie się rozwijają, młodzi są bardzo wrażliwi i uważni, regulacje powstają. Jeśli zrozumiemy głęboki sens wspólnego działania, to reszta okaże się prosta."

Podpisany dokument jest dowodem na to, że lokalne instytucje są gotowe do działania i współpracy na rzecz lepszej przyszłości zarówno dla regionu, jak i dla całego środowiska. Anna Kawa, wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, komentuje: "Cieszymy się, że Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia dołącza do otwartej sieci współpracy na rzecz zielonych rozwiązań w obszarze kultury, edukacji i nauki. Nasze przystąpienie do grupy jest wyrazem naszego zaangażowania w budowanie świadomej społeczności, gotowej do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że poprzez wzajemną edukację i wspieranie tworzenia proekologicznych modeli działania, będziemy mogli przyczynić się do pozytywnych zmian w naszym regionie."


Wg inf z: Urząd Miasta w Gdyni