Rusza przetarg na długo oczekiwaną obwodnicę Witomina
Witomino na progu wielkiej zmiany – ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy. Ta inwestycja ma nie tylko zmienić oblicze dzielnicy, ale i znacząco poprawić komfort życia i komunikację mieszkańców. Przed nami etap wyboru wykonawcy, który wcieli w życie plany, mające na celu odciążenie ruchu tranzytowego i zwiększenie dostępności lokalnych dróg.
  • Ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy to przełomowy moment dla mieszkańców.
  • Nowa inwestycja to odpowiedź na potrzeby komunikacyjne dzielnicy.
  • Wykonawca zostanie wybrany na podstawie ceny, okresu gwarancji oraz doświadczenia.
  • Planowane zakończenie prac budowlanych – 20 miesięcy od podpisania umowy.

Witomino szykuje się do realizacji jednego z najważniejszych projektów ostatnich lat. Inwestycja, która ma na celu budowę nowej obwodnicy, jest już w fazie wyboru wykonawcy. To kluczowy etap, który przybliża mieszkańców do odciążenia ruchu tranzytowego i zwiększenia dostępności lokalnych dróg. Projekt ten jest odpowiedzią na długofalowe potrzeby komunikacyjne dzielnicy, a jego realizacja zapewni lepsze połączenie z centrum oraz obwodnicą Trójmiasta.

Prezydent miasta, Wojciech Szczurek, podkreśla znaczenie projektu dla mieszkańców:

"Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych to moment szczególny, szczególnie w przypadku tak kompleksowego rozwiązania, którym jest Obwodnica Witomina. Rozwój dzielnic zachodnich, sprawna komunikacja z Obwodnicą Trójmiasta, ale przede wszystkich oddech dla Witomina, które przestanie być dzielnicą podzieloną przez tysiące aut jadących w ruchu tranzytowym. Obwodnica Witomina będzie służyła tysiącom gdynianek i gdynian." - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej obwodnicy, przebudowa istniejących dróg, a także budowa ścieżek pieszo-rowerowych i systemu odwodnienia. Wiceprezydent miasta ds. rozwoju, Marek Łucyk, zaznacza, że:

"Inwestycja to droga o czterech pasach ruchu, wraz z ciągiem pieszym i rowerowym. Dzięki rozwiązaniu powstaje wydajny korytarz transportowy do zachodniej części miasta, który pozwoli na sprawne poruszanie się różnymi środkami transportu." - dodaje Marek Łucyk, wiceprezydent miasta ds. rozwoju.

Wybór wykonawcy będzie oparty na trzech kluczowych kryteriach: cenie oferty, okresie udzielonej gwarancji oraz doświadczeniu osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Zgłoszenia gotowości do odbioru prac są planowane na dwa miesiące po zakończeniu budowy. Cały proces nadzoruje Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, a na oferty czekają do 10 maja.

Realizacja projektu obwodnicy Witomina to nie tylko krok w stronę lepszej dostępności i komunikacji w dzielnicy, ale również szansa na poprawę jakości życia mieszkańców, odciążenie ruchu tranzytowego oraz ochronę środowiska poprzez budowę bezkolizyjnych przejść dla zwierząt. To inwestycja, która zmieni oblicze Witomina, otwierając nowe możliwości dla jego mieszkańców i całego miasta.


Źródło: UM Gdynia