Urząd Miasta: Gdynia dołącza do elitarnych sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast
Gdynia, jako przodownik innowacji i współpracy, dołączyła do elitarnego grona miast w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim szansa na wymianę doświadczeń i wprowadzenie rozwiązań, które uczynią nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców.
  1. Gdynia została wybrana do sieci kompaktowej Partnerskiej Inicjatywy Miast przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
  2. Projekt zakłada współpracę i wymianę dobrych praktyk z innymi miastami, by stawić czoła współczesnym wyzwaniom urbanistycznym.
  3. W ramach inicjatywy, miasto będzie koncentrować się na kompaktowości, czyli tworzeniu przestrzeni z łatwym dostępem do usług i infrastruktury.
  4. Program jest wspierany przez ekspertyzę Banku Światowego, co podkreśla jego znaczenie i skalę.

Wiceprezydent ds. rozwoju, Marek Łucyk, podkreśla znaczenie tego wyboru dla przyszłości Gdyni:

"Przystąpienie do Projektu PIM3 to kolejny krok w kierunku budowania lepszej przyszłości dla Gdyni i jej mieszkańców. To także dowód na to, że nasze miasto jest gotowe nie tylko na wyzwania, ale również na współpracę i wzajemną inspirację z innymi innowacyjnymi ośrodkami."

W ramach projektu, Gdynia dołączy do sieci tematycznej Miasto Kompaktowe wraz z innymi miastami i stowarzyszeniami, takimi jak Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia czy Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Wspólnie będą one dążyć do rozwoju miast, które są zarówno efektywne, jak i przyjazne dla mieszkańców.

Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji, wskazuje na interaktywny charakter współpracy:

"Spotkania w ramach sieci odbędą się w charakterze interaktywnych warsztatów, które będą wspierać miasta w aktualnych wyzwaniach związanych m.in. z racjonalnym planowaniem przestrzennym, zwiększaniem dostępności usług, wykorzystania istniejącej infrastruktury i poprawie transportu publicznego."

W ciągu dwóch lat działania projektu, uczestnicy opracują materiały, które posłużą jako solidna baza wiedzy dla samorządów. Gdynia ma już doświadczenie w tworzeniu takich rozwiązań, dzieląc się swoimi dobrymi praktykami, ale również czerpiąc inspirację od innych. Dodatkowo, wsparcie merytoryczne od ekspertów Banku Światowego dodaje wagę do przedsięwzięcia, zapewniając, że podejmowane działania będą oparte na międzynarodowych standardach i najlepszych praktykach.


Urząd Miasta