Nowe oblicze transportu w Gdyni: Kolej aglomeracyjna nabiera kształtów
Przeobrażenie komunikacyjne Gdyni znajduje się na kolejowym torze przyszłości. W coraz bardziej zintegrowanym świecie, gdzie każdy krok w stronę ekologicznego transportu ma znaczenie, nasze miasto stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i budować przestrzeń przyjazną dla wszystkich.
  1. Współpraca między samorządem Gdyni a różnymi instytucjami, w tym Marynarką Wojenną RP, Akademią Marynarki Wojennej, PKP PLK oraz Stocznia Marynarki Wojennej, celem doprowadzenia kolejowej infrastruktury do północnych dzielnic miasta, w tym Oksywia.
  2. Szczegółowy projekt przewiduje połączenie z Gdyni Głównej na Oksywie oraz z Rumi na Oksywie, mimo iż dokładne terminy realizacji są jeszcze nieokreślone z uwagi na wyzwania takie jak brak elektryfikacji na niektórych odcinkach.
  3. W 2022 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dały zielone światło dla realizacji projektu po konsultacjach publicznych, które pomogły ustalić najkorzystniejszą trasę.
  4. Zakres prac obejmuje budowę dwutorowej linii kolejowej, elektryfikację, nowe stacje oraz przystanki, a także przebudowę istniejącej stacji przy oksywskim porcie.
  5. Projekt przewiduje skrócenie czasu podróży i stanowi alternatywę dla podróży samochodem, dodatkowo wspierając lokalny rynek pracy poprzez usprawnienie dostępu do stoczni wojennej.
  6. Wyzwanie braku elektryfikacji na części trasy wymusza tymczasowe rozwiązania, w tym możliwe wypożyczanie taboru spalinowego.

Przedsięwzięcie realizacji Północnej Kolei Aglomeracyjnej w Gdyni to nie tylko krok do przodu w zakresie infrastruktury transportowej, ale również dowód na dynamiczny rozwój miasta, które nie zapomina o potrzebach swoich mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie w kontekście rosnących potrzeb komunikacyjnych, zarówno dla codziennych podróżujących, jak i pracowników rozwijających się sektorów gospodarki, w tym stoczni wojennej.

Za realizację tego ambitnego projektu odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które mają na swoich barkach zadanie nie tylko stworzenia nowych odcinków kolejowych, ale też rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury. Oprócz zapewnienia szybszego i wygodniejszego sposobu dotarcia do pracy oraz domu dla tysięcy mieszkańców, inwestycja ta ma również kluczowe znaczenie dla poprawy jakości powietrza przez zmniejszenie ilości podróży samochodowych.

Choć projekt stoi przed wyzwaniami, takimi jak brak elektryfikacji ostatnich kilometrów planowanej trasy, determinacja i współpraca wielu instytucji daje nadzieję na jego pomyślne zakończenie. Ostatecznie, kiedy składy kolejowe zaczną przemierzać nowe trasy, Gdynia zyska nie tylko nową jakość w komunikacji wewnętrznej, ale stanie się też wzorem efektywnej realizacji projektów infrastrukturalnych dla innych miast w Polsce.

Ważnym elementem jest także perspektywa dodatkowego zatrudnienia w związku z realizacją programu „Miecznik”, co pokazuje, że rozbudowa infrastruktury kolejowej ma szerszy wpływ na ekonomię i społeczność lokalną. Ścieżki, które teraz projektujemy i budujemy, będą świadkami nie tylko ruchu pociągów, ale i przepływu pomysłów, które napędzają miasto do przodu.


Na podstawie: Urząd Miasta w Gdyni