Co powinieneś wiedzieć o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości

Aby zbudować nową infrastrukturę lub dokonać znaczących zmian w istniejących przestrzeniach publicznych, rządy mogą być zmuszone do wywłaszczenia prywatnych gruntów lub nieruchomości. Kiedy tak się dzieje, właściciele ziemi otrzymują odszkodowanie za wartość swojej własności. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości może być jedną z najbardziej stresujących i zagmatwanych części procesu dla właścicieli. Jednakże, nie musi tak być. Zrozumienie, do czego jesteś uprawniony i wiedza, gdzie szukać tych informacji, jest kluczem do uzyskania tego, co sprawiedliwe w negocjacjach z organem rządowym. Przygotuj się, bo zaraz wyjaśnimy Ci wszystko, co musisz wiedzieć o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości teraz i w przyszłości.

Czym jest wywłaszczenie nieruchomości?

Wywłaszczenie to zgodne z prawem przejęcie prywatnej nieruchomości przez państwo. Jest ono często używane do budowy autostrady, szkoły lub innej infrastruktury publicznej. Wywłaszczenia są często wykorzystywane do wprowadzania zmian w istniejącej przestrzeni publicznej, takich jak poszerzenie drogi, rozbudowa autostrady lub poszerzenie chodnika. Wywłaszczenie może być również wykorzystane do zmiany przeznaczenia gruntów prywatnych. Na przykład, szkoła publiczna może przejąć kawałek prywatnego gruntu, aby rozszerzyć swoje zaplecze o plac zabaw, lub zakład użyteczności publicznej może przejąć kawałek prywatnego gruntu, aby rozszerzyć swoje usługi. Wywłaszczenie jest również stosowane w celu nabycia prywatnej nieruchomości pod projekty publiczne lub obiekty użyteczności publicznej, które mają być zrealizowane w przyszłości, ale które nie mogą być zbudowane teraz, ponieważ nie ma gruntu pod dany projekt.

Podstawy prawne wywłaszczania nieruchomości

Rząd ma prawo zabrać prywatną nieruchomość dla celów projektów publicznych lub użyteczności publicznej pod warunkiem, że zrekompensuje właścicielowi utratę gruntu. Jest to realizowane poprzez zastosowanie wywłaszczenia. Wywłaszczenie jest procesem prawnym polegającym na zajęciu prywatnej własności przez państwo na potrzeby projektów publicznych lub obiektów użyteczności publicznej. Wywłaszczenie jest istotną częścią procesu demokratycznego. Umożliwia ono rządom budowanie istotnych projektów, takich jak drogi, obiekty użyteczności publicznej i budynki publiczne, które służą interesom publicznym. . Wywłaszczenie powinno odbywać się za sprawiedliwym odszkodowaniem dla właściciela, a prawo państwowe to przewiduje. Wywłaszczenie jest stosowane tylko w ostateczności, po tym jak negocjacje i arbitraż zawiodły.

Jak określa się wartość twojej nieruchomości?

Jak w przypadku każdej umowy między stronami, wartość twojej nieruchomości jest ostatecznie określana w drodze negocjacji. Prawo zawiera jedynie ogólne wytyczne dotyczące tego, jak ten proces negocjacji jest prowadzony.

  • Wartość rynkowa nieruchomości - agencja rządowa, która chce przejąć Twoją nieruchomość, zatrudni rzeczoznawcę w celu określenia jej wartości rynkowej. Możesz zatrudnić własnego rzeczoznawcę, który poda inną kwotę.
  • Stawka wyjściowa dla nieruchomości w Twojej okolicy - proces wyceny zazwyczaj obejmuje badanie nieruchomości w celu określenia jej cech fizycznych, porównanie z podobnymi nieruchomościami w okolicy oraz analizę popytu na daną nieruchomość. - Utrata możliwości korzystania z gruntu
  • Proces wyceny uwzględnia również utratę możliwości korzystania z nieruchomości, np. jeśli nie możesz uprawiać na niej zbóż lub używać jej jako pastwiska. Jeśli ta strata jest znacząca, możesz poprosić rzeczoznawcę o zwiększenie kwoty odszkodowania.

Kto płaci za wywłaszczenie?

Wywłaszczenie jest procesem prawnym, a państwo jest odpowiedzialne za przestrzeganie prawa. Wywłaszczenie nie jest przymusową sprzedażą ani konfiskatą twojej własności. Jest to wynegocjowany zakup Twojej nieruchomości za uczciwą rekompensatę. Ponieważ rząd ma prawo do wywłaszczenia, ma również obowiązek zaoferować sprawiedliwe odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości.

Oszacuj swoją stratę. Jak ją obliczyć samodzielnie

Jeśli państwo złożyło Ci już ofertę na Twoją ziemię, kwota odszkodowania może być już w niej określona. Jeśli kwota odszkodowania nie jest określona w ofercie lub jeśli nie otrzymałeś jeszcze oferty, możesz oszacować swoją stratę przechodząc przez następujące kroki:

  • Oblicz wartość rynkową swojej własności - Jako wskazówkę możesz wykorzystać ostatnie sprzedaże podobnych nieruchomości. Możesz również przeszukać strony internetowe z nieruchomościami, aby uzyskać szacunkową wartość.
  • Oblicz swoje dodatkowe straty - Twoja strata wartości to nie tylko różnica między wartością Twojej ziemi a wartością oferty rządowej. Twoja strata obejmuje również wszystkie rzeczy, które stracisz odsprzedając swoją nieruchomość. Sumując wszystko jest to kwota odszkodowania, do której otrzymania jesteś uprawniony.