W dniu dzisiejszym tj. 25.07.2022 r. pomorscy policjanci prowadzą działania dotyczące niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Pomorscy policjanci ruchu drogowego prowadzą działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas działań policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Kontrole funkcjonariuszy dotyczą między innymi kierujących pojazdami, gdyż to bardzo często ich brawura jest przyczyną niebezpiecznych zdarzeń, w których piesi lub rowerzyści tracą zdrowie, a nawet życie. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na zachowania pieszych oraz rowerzystów na drodze,  na to czy stosują się oni do przepisów ruchu drogowego.

Przypominamy, że za bezpieczeństwo w ruchu drogowym odpowiada każdy jego uczestnik. Zarówno kierowca, jak i pieszy oraz rowerzysta zobowiązani są do ostrożności i uwagi na drodze. Tylko wzajemna dbałość o drugiego uczestnika ruchu drogowego jest podstawą bezpieczeństwa na drodze.