W dniach 16 – 22 września br. podczas trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich krajach europejskich prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL SAFETY DAYS. Na kierujących czekają warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz upominki.

Działania koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL i wspierane przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przez cały tydzień prowadzone są akcje kontrolne i edukacyjne.  Kumulacja działań podczas ROADPOL SAFETY DAYS będzie miała miejsce we wtorek,
21 września br.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku koordynujący projekt
w województwie pomorskim przygotowali liczne atrakcje edukacyjne z nagrodami dla kierujących oraz pasażerów. Do współpracy włączyły się także instytucje pozapolicyjne: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie oraz koncesjonariusz autostrady AmberOne.

Działania kontrolne będą prowadzone przez funkcjonariuszy pomorskiej drogówki oraz inspektorów transportu drogowego na terenie całego województwa. Specjalne punkty, w tym ważenie pojazdów ciężarowych, zostaną przygotowane na węzłach komunikacyjnych przy autostradzie AmberOne. Kierujący mogą spodziewać się wzmożonych kontroli ukierunkowanych na zachowania przyczyniające się do tragicznych skutków wypadków drogowych, tj.: nadmierna prędkość, alkohol, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie.

We wtorek, 21 września br. w godz. 10:00 – 14:00, na terenie OSP w Żukowie zostanie zorganizowany punkt edukacji drogowej. Niewątpliwymi atrakcjami będą pokazy instruktażowe udzielania pierwszej pomocy oraz możliwość wypróbowania alkogogli. Dla osób, które wezmą udział w akcji przygotowano atrakcyjne nagrody związane
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w poszczególnych krajach oraz materiały promujące akcję znajdują się na stronie internetowej: https://www.roadpolsafetydays.eu/