Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

  • Jesteśmy na początku ferii zimowych, które w tym roku wyglądają inaczej niż dotychczas, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Dla dzieci i młodzieży to czas odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na świeżym powietrzu. Dla ich opiekunów to w tym roku czas szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa podczas tego wypoczynku. Dla policjantów to również wzmożone kontrole pojazdów, trzeźwości i uprawnień kierujących oraz stanu technicznego samochodów. To też patrolowanie osiedli, miejsc grupowania się młodzieży – pilnowanie porządku oraz reagowanie na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Wszystko w trosce o ogólne i sanitarne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.