Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Хто не пасує, буде видалений
Саяка Мурата «Дівчина з крамнички»

Кейко Фурукура дивна і незрозуміла для всього світу, а світ для Кейко, в свою чергу, ще більш дивний, незрозумілий та іноді позбавлений будь-якої логіки. Віднайти порозуміння з ним та з дня на день грати за його правилами досить непросто.
В суспільстві, що функціонує як злагоджений механізм, немає місця для не підходящих, зайвих або зіпсутих елементів.
Одного дня Кейко постає перед вибором: відмовитись від себе і стати нормальною як усі, або залишитись собою, боючись що її інакшість рано чи пізно помітять та викриють.
«Дівчина з крамнички» – це книжка про неможливість жити життям, в яке б ніхто не втручався, намагаючись його змінити. Про відносність того, що прийнято вважати суспільною нормою. Про «не таких», які не обов’язково хочуть стати «такими».


1000 знаків Олександри – це авторські рецензії на книжки, які можна знайти на полицях Бібліотеки Гдиня. Олександра Рудік пише двома мовами – українською та польською.
Олександра – волонтерка Європейського Корпусу Солідарності, викладачка вищої школи, любителька книжок та чорної кави.
За більше ніж півроку в Польщі встигла прочитати достатньо, щоб почати складати список власних книжкових рекомендацій.

Kto nie pasuje, zostanie usunięty
Sayaka Murata „Dziewczyna z konbini”

Keiko Furukura jest dziwna i niezrozumiała dla całego świata, a świat dla Keiko jest jeszcze bardziej dziwny, niezrozumiały i czasem pozbawiony jakiejkolwiek logiki. Znalezienie z nim porozumienia i codzienne granie według jego zasad jest dość trudne.
W społeczeństwie, które funkcjonuje jako spójny mechanizm, nie ma miejsca dla elementów nieodpowiednich, zbędnych lub skorumpowanych.
Pewnego dnia Keiko staje przed wyborem: zrezygnować z siebie i stać się taką, jak wszyscy inni lub pozostać sobą, bojąc się, że jej inność prędzej czy później zostanie zauważona i ujawniona.
„Dziewczyna z konbini” – to książka o niemożliwości życia tak, by nikt w nie nie ingerował. O względności tego, co jest uważane za normę społeczną. O „nie takich”, którzy nie zamierzają się zmienić.

1000 znaków Oleksandry to autorskie recenzje tytułów, które znajdziecie w Bibliotece Gdynia. Oleksandra Rudik pisze w dwóch językach – ukraińskim i polskim.
Oleksandra jest wolontariuszką Europejskiego Korpusu Solidarności, wykładowczynią na uczelni wyższej, miłośniczką książek i czarnej kawy.
Przez ponad sześć miesięcy w Polsce udało się jej przeczytać wystarczająco dużo, aby rozpocząć tworzenie listy własnych rekomendacji książkowych.