Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Gdyńscy policjanci już od długiego czasu zajmują się weryfikacją i kontrolą miejsca wskazanych przez mieszkańców Gdyni w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wśród zgłaszanych punktów znajdują się miejsca dotyczące przekroczeń dozwolonej prędkości, w reakcji na nie policjanci z Gdyni przeprowadzą działania „Prędkość”.

Weryfikacją i realizacja czynności związanych ze zgłoszonymi na teranie miasta Gdyni punktami zajmują się odpowiednie służby z komisariatów policji, jak również funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W zależności od tematu zgłoszenia oraz lokalizacji jego realizacja przydzielana jest odpowiedniej komórce.

Wszystkie punkty umieszczone na mapie zagrożeń poddane zostają weryfikacji. Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Z analizy punktów dodanych w ostatnim czasie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że na ulicy Zielonej w Gdyni dochodzi do łamania przepisów przez kierowców podróżujących tą ulicą, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. W reakcji na te zgłoszenia policjanci z gdyńskiej drogówki w dniach 5-9.06.2019 roku właśnie w tym rejonie przeprowadzą działania „Prędkość”. Celem działań będzie nie tylko ujawnianie sprawców wykroczeń drogowych, ale również oddziaływanie prewencyjne, wpływające na zmniejszenie przypadków przekraczania prędkości.

Policjanci przypominają, że dodanie na mapie zagrożeń miejsca potencjalnie zagrożonego jest możliwe również dzięki odnośnikowi – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa-znajdującemu się na stronie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.