Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 100/18/VIII/U z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz Organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni w 2019 roku”. Oferty należy składać do 26 grudnia bieżącego roku. 

<–Więcej informacji–>